Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte

2018-03-09 11:01
Tid: onsdag den 13 juni 2018, kl. 19,00 Plats: Hotell SöderH, Söderhamn
  • Uppdaterad: 2018-03-09 11:01

KALLELSE TILL ORDINARIE DISTRIKTSMÖTE FÖR HÄLSINGLANDS ISHOCKEYFÖRBUND


Tid: onsdag den 13 juni 2018, kl. 19,00
Plats: Hotell SöderH, Söderhamn


Dagordning
1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som Svenska Ishockeyförbundets styrelse har upprättat för distriktsförbundet
2. fastställande av föredragningslista för mötet
3. fråga om mötets behöriga utlysande
4. val av ordförande för mötet
5. val av sekreterare för mötet
6. val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt erforderligt antal rösträknare
7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
b) distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret
c) Distriktsförbundets revisorers berättelse för samma tid.
8. fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning
9. behandling av förslag till distriktsförbundets verksamhetsplan med ekonomisk plan samt fastställande av års- och övriga avgifter till distriktsförbundet.
10. behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 2 kap. 2 § samt av distriktsstyrelsens förslag (motioner)
11. val av distriktsordförande, tillika ordförande i distriktsstyrelsen för tiden till och med nästkommande ordinarie distriktsmöte (avgående Lena Rolinder)
12. a. val av 4 övriga styrelseledamöter för en tid av två år (avgående Kjell Karlsson, Karl-Erik Blanck, Lars-Åke Jonsson och Björn Larsson)
13. val av en revisor och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom distriktsförbundet för en tid av 1 år (avgående Mats Linden och Esbjörn Lindgren)
14. val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för nästkommande ordinarie distriktsmöte samt personliga ersättare för dessa (avgående Niklas Hansson, Marita Håkansson och Björn Rödin.)
15. beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till Svenska Ishockeyförbundets Förbundsmöte
16. beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till Gävleborg Idrottsförbunds Årsmöte


OBS! Motioner till årsmötet skall vara Hälsinglands Ishockeyförbund, Box 523, 826 27 Söderhamn alternativt This is a mailto link tillhanda senast 8 veckor före årsmötet

Skribent: Per Ängvald
Epost: This is a mailto link

svs_logo_right_250px

Partner

  • Newbody_logo_b_RGB

Våra föreningar

  • Forening-37486-22
  • Forening-1243-22
  • Forening-11673-22
  • HHC logga vit outline
  • Forening-11675-22
  • Forening-2792-22
  • Forening-20714-22
  • Forening-11677-22

 


Postadress:
Hälsinglands Ishockeyförbund
Box 325
826 27 Söderhamn

Kontakt:
Tel: Se vår hemsida - Kontakta oss
E-post: This is a mailto link

Se all info