Hoppa till sidans innehåll

Hur bygger man ett vinnande lag?

09 MAR 2018 15:00
Många lag på olika nivåer kan vara vinnare. Framförallt så handlar det om att göra så bra ifrån sig som möjligt efter sina egna förutsättningar. För mig är det inte bara de som står högst upp på prispallen som är vinnare.
 • Skapad: 09 MAR 2018 15:00

Kan man se sig själv i spegeln och säga att man gjort allt som är möjligt med givna förutsättningar, så är man förmodligen också en vinnare. Det här gäller på alla nivåer och i alla åldersgrupper.

Hockeyfilosofi/affärsidé

 • Här handlar det om att bestämma en affärsidé för föreningen, laget eller organisationen. Hur ska vi träna, spela och agera?
 • Tala om och tänk optimal framgång och inte orealistiska förhoppningar. Ta hänsyn till förutsättningar och historia.
 • Tänk och agera långsiktigt. Kontinuitet och tålamod i allt.
 • Var anpassningsbar till nya vindar och även förändringar, men låt hela tiden hockeyfilosofins/affärsidéns röda tråd styra.
 •  Att starta bygget av ett vinnande lag utan att ha en klart definierad hockeyfilosofi/affärsidé är inget att rekommendera. Brukar inte fungera.

Mål

 • Det är viktigt att målsätta verksamheten utan att för den sakens skull glömma bort att njuta av resan.
 •  Målen bör ta hänsyn till både kort och lång sikt. Även den dagliga nötningen och det moment man befinner sig i för stunden mår bra av målsättningar.
 •  Konkreta mål med kontinuerliga avstämningsmöjligheter är viktigt. Men trots det så behövs det också någon form av dröm eller vision. Sikta mot himlen för att nå trädtopparna.
 •  Det behövs en tydlighet i målen så att alla inblandade förstår vart man är på väg.
 •  Det gäller att förstå att lagets, organisationens och individens mål inte alltid är i samklang. Trots det behövs både kollektiva mål och individuella mål. Jaget för laget.
 •  Man kan alltid välja om man vill se sig som vinnare eller förlorare. Att se sig själv och laget lyckas är en metod som ur vetenskapligt perspektiv fungerar. Positiva målbilder är en bra metod och hjälp på vägen mot framgång.

Rekrytering

 • Det gäller att ställa sig frågan: Vilken typ av spelare och vilken sorts individer behöver vi i vårt lag? Det behövs en noggrann behovsanalys. Inte bara att fylla luckan som uppstått. Här ska många variabler vägas in; kompetens, ålder, erfarenhet, utbildning, prestationer, framgångar, driv, personlighet, potential m.m. Det här mynnar ut i någon form av befattningsbeskrivning.
 •  I valet av ny medarbetare eller ny spelare måste också hänsyn till affärsidé/hockeyfilosofi tas. Individen måste passa in.
 • Att använda befintliga medarbetare/spelare i rekryteringsprocessen kan många gånger vara en fördel. De ger rekryteringsarbetet en annan infallsvinkel och det är viktigt att se saker och ting från olika håll och avstånd. Det breddar och fördjupar kvaliteten. I en inte alltför stor värld så är det inte heller omöjligt med tidigare relationer till personer i ert lag.
 • Inom hockeyn kan vi många gånger titta för mycket på CV och statistik. Det är viktigt med historia, men det är ju idag och imorgon arbetet ska göras. Därför är individens vilja att göra avtryck i framtiden minst lika viktigt.
 • En viktig fråga att ställa är: -Hur stark är viljan att komma till just ert lag hos den nye spelaren? Det här kan vara den avgörande faktorn för framgång.
 •  En noggrann introduktion för nya spelare där erforderlig tid läggs på utbildning och där tex. ett faddersystem eller en modell där mentor används.

Lagbygge

 • Alla grupper består av människor med olika kompetenser och personligheter. Kom ihåg att inte bara individens kunnande och kompetens avgör lagets slagkraft utan även vilken typ av personlighet personen har. Man kan grovt dela in ett lags medlemmar i fyra olika personlighetsgrupper.
 1. Personer med ledaregenskaper.
 2. Positiva personer.
 3. Positiva och negativa personer.
 4. Nya och oprövade personer.
 • I ett vinnande lag så har man majoriteten av medlemmarna i kategori 1 och 2. Personligheten är inte konstant och omöjlig att påverka utan är i högsta grad förändringsbar. Några praktiska arbetssätt för att jobba mot ovan nämnda mål är: positiv feed-back, dela ut enkla konkreta arbetsuppgifter, markera mot felaktigt beteende, förklara och kommunicera denna teori för laget.

Kommunikation

Förmågan att kommunicera på rätt sätt vid rätt tidpunkt är det viktigaste verktyget du har som ledare. Alla framgångsrika lag har ledare som är duktiga på att kommunicera. Framförallt internt men också externt. Frågar man framgångsrika idrottare om vad som karakteriserar en bra ledare är svaret ofta; rak, tydlig och lätt att prata med. Det gäller att kommunicera på olika nivåer. Dels med varje individ i laget. Inte glömma bort någon. Att också initiera och delta i femvis snack är en enkel och välbeprövad metod i hockeysammanhang som fungerar och inte ska underskattas. Gemensamma samlingar med hela laget skapar en bra lagkänsla.

I den interna kommunikationsstrategin är den dagliga och naturliga kontakten den viktigaste. Målet ska vara att varje dag samtala med varje lagmedlem i minst 1 minut. När det gäller alla typer av möten och samlingar så är kort och ofta bättre än långt och sällan. På alla samlingar – i smågrupper, i stora grupper – ska det vara högt i tak när det gäller frågeställningar och kreativt klimat när det gäller diskussioner. Uppmuntra frågor.

Det personliga samtalet bör grunda sig på en individuell utvecklingsplan. En plan för optimal utveckling som ska finnas för varje spelare. Planen ska handla om hockeyteknik, taktik, fysik, psykologi, näringslära, matchning, målsättningar, osv.

Regler och normer

Tydliga och väl kommunicerade regler och normer som gäller alla i laget är av stor vikt. Det skapar trygghet när alla har klart för sig vad som gäller i vårt lag inom områdena; personligt uppträdande, behandling av varandra och andra, hur man uttrycker sig, etc. Om man arbetat fram detta gemensamt så är också chansen för efterlevnad stor. Det man varit med och bestämt är man mer motiverad att genomföra.

Inom hockeyn finns det bra utbildningsmaterial för fair play och respektsom kan ligga till grund för den egna policyn.

Socialt ansvar och social gemenskap

Det gäller att aldrig glömma bort att bakom ansiktsmasken och under hockeyutrustningen så finns det en människa med samma behov, styrkor och svagheter som du och jag. Mår den människan bra vid sidan om rinken så blir prestationen på isen också bättre. Så i alla lag gäller det att hjälpa varandra och om möjligt ta hand om varandra på bästa sätt. I praktiska sammanhang, men också i att bara finnas där för mental stöttning.

God laganda är något som symboliserar bra lag. Att bygga en sådan anda är inget ”quick fix”, utan är något som växer fram med tiden. Att respektera varandra, att ställa upp för varandra och att umgås även utanför hockeyn är saker som bygger bra laganda.

Ledarrollen

Att vara ledare är inte enkelt. Det är en roll som inte passar vem som helst. Avslutningsvis vill jag ge några korta och enkla råd till hugade ledare. För att nå framgång bör du:

 • Jobba för att skapa en miljö som bygger på individens utveckling. Det gynnar laget.
 • Ha en positiv människosyn. Vilket innebär att du tror på att alla kan utvecklas och förbättras.
 • Se det unika i varje lagmedlem. Använd denna specialkunskap.
 • Se till så att alla har kul på jobbet. Det som är roligt utför man också bättre.
 • Tänk positivt, agera positivt. Det smittar av sig.
 • Jobba hårt. Föregå med gott exempel. Kräv hårt jobb av de andra i laget.
 • Ge mycket beröm och förstärk bra beteenden.
 • Var modig. Skapa en känsla av ”våga för att vinna”.

”Äkta ledarskap börjar med ödmjukhet inför den jag vill leda” / Sören Kierkegaard, dansk filosof

Tommy Boustedt

Skribent: Stefan Ladhe
Epost: This is a mailto link

Svensk Ishockeys Huvudsponsor

 

Genvägar

CCM FT2

Postadress:
Svenska Ishockeyförbundet
Box 5204
121 16 Johanneshov

Besöksadress:
Tjurhornsgränd 6, 3 tr.
121 63 Johanneshov

Kontakt:
Tel: 084490400
Fax: 08910035
E-post: This is a mailto link

Se all info