Hoppa till innehåll

Veckans regelfråga

Nr 6 i lag A 5min 2:24

Nr 8 lag A 2 min 3:00

Mål Lag B 3:30

 

Vilken spelare kommer in?Ishockeyns Huvudsponsor

Svenska Ishockeyförbundets domarutskott är ett stöd för domaransvarige att verka inom alla domarfrågor från elit till bredd. Sammankallande i domarutskottet är domarchef SIF. Utskottet är en arbetsgrupp som skall medverka till att säkerställa att verksamhetsbeslut genomförs samt verka för att ta fram underlag och riktlinjer för kommande verksamhetsår. Utskottet skall ansvara för utbildning och rekrytering av domare på alla nivåer. Domarutskottet består av följande medlemmar:
 
 
 
Sammankallande: Tomas Thorsbrink
Region Norr: Freddie Nordin
Region Väst: Kjell Karlsson
Region Öst: Tony Beijbom
Region Syd: Niklas Ahlm
Utvecklingsansvarig: Joakim Landén
 
Domarutskottet representeras av respektive regionschef, utvecklingsansvarig och utbildningsansvarig och de ansvarar för följande områden:
 
 
Rekrytering
Regionscheferna är ansvariga för rekrytering av domare till föreningar och distrikt. Utgångspunkten är de förslag som tagits fram genom ett rekryteringsprojekt som påbörjades 2011. Avrapporterar till domarchefen.
 
Utvecklingsansvarig
Ansvarar för utveckling av domare från regionsnivå till föreningsdomarnivå. Ska i första hand arbeta med kvalitetssäkring och uppföljning av verksamheten. Avrapporterar till domarchefen.
 
Utbildningsansvarig
Ansvarar för framtagande av ny utbildningsplattform/utbildningsmaterial för domare på alla nivåer med inriktning mot stegutbildning. Ansvarig för framtagande av ny utbildningsplattform för supervisors och instruktörer. Ansvarig för att bilda en arbetsgrupp/referensgrupp per utbildningsområde. Avrapporterar till domarchefen.
 
Rapport
Domarchefen rapporterar till Tävlingschef.
 

John Fransson  |  Senast uppdaterad: 2013-09-25
Drumedar
svs logo
 
   
fb twitt insta