Hoppa till sidans innehåll

Möjligheter att erhålla anslag, bidrag och material


Nedan följer ett antal fonder och stiftelser som delar ut ekonomiskt stöd och stipendier. På Riksidrottsförbundets hemsida finns det fler exempel att söka ur.

Fonder

Stiftelsen Konung Gustav V:s 90-årsfond
Kungliga Slottet, Högvaktsterrassen 1
111 30 Stockholm

Medel avsedda för

Stiftelsen delar ut ekonomiskt stöd till alla typer av svenska ideella föreningar som drivs av, med eller för unga människor. Dock inte till enskilda personer, skolklasser eller företag.

Från stiftelsen kan ni få stöd för verksamhet som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet, till exempel genom ledarutbildning och verksamhet som syftar till erfarenhetsutbyte eller lärande över gränser.

Läs mer på www.gv90.a.se

Ansökan

Sista ansökningsdag 15 september.
Ansökan gör digitalt på: www.gv90.a.se

 

Folke Bernadottes Minnesfond
Box 115 41,
100 61 Stockholm
Tel: 08-662 25 05

Medel avsedda för

Folke Bernadottes Minnesfond har till uppgift att främja ungdomars internationella förståelse genom utbyte med ungdomar i andra länder.

Läs mer på. www.folkebernadottesminnesfond.se

Ansökan

Till fonden, senast 15 februari respektive 15 september.
Ansökan görs digitalt via hemsidan www.folkebernadottesminnesfond.se

 

TRYGG:s 60-årsfond

Medel avsedda för

a) RF-föreningar med bra ungdomsverksamhet.
b) Ungdomsledare (under 20 år) för vidareutbildning.
Läs mer på www.svenskidrott.se

Ansökan

Till resp. Distriktsidrottsförbund (DF) 1 september, alt till RF 1-oktober.
Ansökningsblankett finns på: www.svenskidrott.se
www.rf.se

Tel: 08-699 60 00 vx

 

Folksam Idrottsfond

Anslagsbeviljande (tillstyrkande) organisation eller myndighet

Folksam Idrottsfond

Medel avsedda för
Unga ledare i RF-föreningar som önskar delta på ledarcamp för att utveckla sitt ledarskap.

Ansökan

Till resp. Distriktsidrottsförbund (DF) senast, se respektive DF för datum.
http://www.svenskidrott.se/Stipendierochutmarkelser/RF-stipendier/Folksamsidrottsfond/ 

Helge Berglunds stipendiestiftelse
c/o Svenska Ishockeyförbundet
ATT: Peter Langley
Box 5204
121 16 Johanneshov

Medel avsedda för

Att till ungdomar inom idrottsrörelsen lämna understöd för att bereda dem tillfälle till utbildning och undervisning vid inländska eller utländska idrottshögskolor eller därmed jämförliga undervisningsanstalter. I andra hand är stiftelsens ändamål att till aktiva inom ishockeyrörelsen bereda möjlighet till rehabilitering för anpassning till yrkeslivet vid inhemska rehabiliterings- och vårdinstitut.

Ansökan

Till stiftelsen senast 1 juni.
www.swehockey.se

 

Everth Svenssons Minnesfond
(Administreras av föreningen Riksidrottens vänner)

Medel avsedda för

Resestipendium för att stimulera aktiva ungdomsledare och lovande idrottsungdomar. Till utveckling och utbildning, inom sin idrottsgren.

Läs mer på: www.riksidrottensvanner.se
www.rf.se

Ansökan

Inga särskilda ansökningsformulär finns. Ansökningar och förslag ska vara stipendiekommitténs sekreterare tillhanda senast den 31 december 2018.

Nils-Rune Nilsson 
Stenbitsvägen 11
181 30 Lidingö

Tel 08 – 731 93 59 eller 070 – 815 66 40.
E-post: 
This is a mailto link
Läs mer på: www.riksidrottensvanner.se

  

Olga och Gösta Olanders Minnesfond

Medel avsedda för

Stödja svensk idrottsungdom. Bra på idrottsbanan, skolan, arbetet och kamratkretsen.

Ansökan

Inga särskilda ansökningsformulär finns. Ansökningar och förslag ska vara stipendiekommitténs sekreterare tillhanda senast den 31 december 2018.

Nils-Rune Nilsson 
Stenbitsvägen 11
181 30 Lidingö

Tel 08 – 731 93 59 eller 070 – 815 66 40.
E-post: 
This is a mailto link
Läs mer på: www.riksidrottensvanner.se

 

Stiftelsen Kungaparets bröllopsfond

Kungliga slottet
107 70 Stockholm
Telefon: 08 – 402 61 30

Medel avsedda för

Fonden stödjer utvecklingsprojekt och aktiviteter för grupper av barn och ungdomar med funktionshinder.

Ansökan

Ansökan görs digitalt via www.kungligafonder.se
Ansökan med bilagor ska vara fonden tillhanda senast 1 april.

 

RF:s /Svenska Spels elitidrottsstipendium

Medel avsedda för

Idrottsutövare på landslagsnivå som kombinerat sin idrott med yrkesinriktad utbildning (lägst halvfart) på högskolenivå eller vid fyllda 20 år även gymnasial nivå.

Elitidrottsstipendiet ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet.

Ansökan

Nästa ansökan öppnar januari 2019 och stänger 2 juni 2019
Läs mer hur du ansöker på: www.svenskidrott.se/Elitidrott/Elitidrottsstipendium
www.rf.se
Tel: 08 – 699 60 00 vx

 

Edström-Ekelund- och Landeliusfonden,
(Administreras av föreningen Riksidrottens vänner)

Medel avsedda för

att ge svenska aktiva ungdomsledare i åldern 16-21 år möjlighet att utbilda sig inom ungdomsidrotten. Stipendierna söks vartannat år, jämnt år.

Ansökan

Inga särskilda ansökningsformulär finns.
Ansökningar och förslag ska vara stipendiekommitténs sekreterare tillhanda senast den 31 december 2018:

Nils-Rune Nilsson 
Stenbitsvägen 11
181 30 Lidingö

Tel 08 – 731 93 59 eller 070 – 815 66 40.
E-post: 
This is a mailto link
Läs mer på: www.riksidrottensvanner.se

 

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

För att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Stöd ges i första hand till nya aktivitetsytor eller utökade aktivitetsytor men det finns även möjlighet att få stöd till energi- och miljöförbättrande åtgärder samt säkerhetsprojekt.

Ansökan sker i IdrottOnline, logga in på föreningens webbsida och klicka på fliken "Idrottslyftet".

Kontakta ditt distriktsidrottsförbund för mer information eller läs mer på www.svenskidrott.se


Rickard Fagerlunds fond

Svenska Ishockeyförbundet har instiftat Rickard Fagerlunds minnesfond. Fonden har som syfte att årligen dela ut stipendium till en eller flera unga och lovande ungdoms- och/eller juniortränare. Stipendiet delas ut första säsongen 2010/2011 och man planerar att dela ut årligen till och med 2020/2021.
Stipendiet delas ut i samband med något av Svenska Ishockeyförbundets större ungdoms- eller juniorarrangemang.

Svenska Ishockeyförbundets Hockeykonsulenter nominerar kandidater till fondens styrelse som beslutar om utdelning av stipendium.


Allmänna arvsfonden
 

Arvsfonden stödjer ideella organisationer och andra frivilliga sammanslutningar som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionshinder på deras egna villkor.
Arvsfonden stödjer verksamhet som stärker barns, ungdomars och funktionshindrades ställning i samhället. Målet är att utveckla välfärd, livskvalitet, delaktighet, jämlikhet och jämställdhet samt bidra till social, etnisk och kulturell integration.
FN:s barnkonvention är grundpelaren i arvsfondens satsning på barn och unga. Alla beslut och all verksamhet utgår från den.
Arvsfonden stödjer också utvecklingsprojekt inom områden som vi inte kan förutse i dag. Vi vill ge organisationerna möjlighet att pröva nya idéer som kan utveckla verksamheten inom olika områden. Sista ansökningsdag 31-december.
Läs mer www.arvsfonden.se/om-arvsfonden

 

Mikael Victorys Stipendium 

För att hedra minnet av en kollega och vän har Elitdomarföreningen, EDF, instiftat ett stipendium i Mikael Victorys namn.

Stipendiet som delas ut årligen av Elitdomarföreningen i samarbete med Reebok/CCM Hockey ska tilldelas en linjedomare enligt följande kriterium:

- Linjedomaren kan inte söka stipendiet själv utan måste bli föreslagen av någon             inom hockeyvärlden, exempelvis av en supervisor, domarkollega, ledare med flera
- Linjedomaren ska vara en god kamrat både på och vid sidan av ishockeyn
- Linjedomaren ska ha framtidsvisioner och ett genuint intresse för ishockeyn
- Linjedomaren får högst tillhöra division 1 då högre serier sponsras av andra    utrustningsleverantörer

Ansökan ska innehålla:

- Namn på föreslagen linjedomare
- Vilken domarklubb linjedomaren tillhör
- Motivering på max en A4
- Namn på den som nominerar

Varje ansökan ska vara underskriven och innehålla ort samt datum för ansökan

Sista dag att ansöka om stipendiet är den 1 februari 2019. Stipendiet delas under kommande säsong i samband med en SHL-match.

Ansökan skickas till:

Leo Takula
Hammarvägen 6
813 35 Hofors
Alt. via mail: This is a mailto link

 

Skodas Hockeyfond

En av svensk hockeys största sponsorpartners, bilföretaget Skoda, avsätter en miljon kronor till ungdomshockeyn genom den nystartade Hockeyfonden. Från och med nu kan föräldrar, ledare och andra engagerade, söka pengar till allt från en skottramp eller slipmaskin till läkarväska eller komma-igång kit.

De klubbar som vill söka pengar ur Hockeyfonden fyller i en ansökan på fondens hemsida, Hockeyfonden.se. Varje månad väljer sedan en jury ut de ansökningar som beviljas pengar. I juryn ingår bland andra Ishockeyförbundets utvecklings- och landslagschef Tommy Boustedt och bröderna Sedins föräldrar, Tommy och Tora. Förutom den miljon som Skoda har avsatt tillför företaget ytterligare 20 kronor för varje person som ”gillar” fonden på hemsidan.

Hockeyfonden är en långsiktig satsning och målet att fylla på med ytterligare pengar och öppna upp för nya ansökningar även nästa säsong.

Ansök www.hockeyfonden.se

 

Det finns även information och tips om hur man ansöker om stipendier här: http://www.stipendielistan.se/

Uppdaterad: 04 JUL 2018 12:22 Skribent: Anders Feltenmark
Epost: This is a mailto link

Svensk Ishockeys Huvudsponsor

 

Genvägar

CCM FT2

Postadress:
Svenska Ishockeyförbundet
Box 5204
121 16 Johanneshov

Besöksadress:
Tjurhornsgränd 6, 3 tr.
121 63 Johanneshov

Kontakt:
Tel: 084490400
Fax: 08910035
E-post: This is a mailto link

Se all info