Reklam
    Hem / SIF kommenterar

SIF kommenterar

Kommentar efter regeringens besked i publikfrågan och om ekonomiskt stöd till idrotten.

- Precis som alla andra i samhället har vi i svensk ishockey ett stort ansvar i arbetet med att minska smittspridningen och därför har vi så klart respekt för regeringens beslut. Men dagens besked i publikfrågan var inte det vi hade hoppats på fullt ut. Vi hade förhoppningar om att kunna öppna upp för en begränsad del av publiken enligt vårt detaljerade publikprotokoll redan nu, men jag upplever ändå dagens besked som ett viktigt steg i rätt riktning. Att regeringen nu kan tänkas göra undantag från 50-personersregeln för sittande publik är viktigt för oss inom ishockeyn. Vårt publikprotokoll kommer att vara betydelsefullt i den fortsatta dialogen med Folkhälsomyndigheten och andra berörda, säger Anders Larsson ordförande Svenska Ishockeyförbundet.

- Ekonomiskt kommer svensk ishockey, framförallt den publika elitishockeyn, gå en mycket bekymmersam och osäker höst till mötes. Det handlar om överlevnad för många av våra föreningar och i det perspektivet är det välkommet att regeringen vill komma med ett nytt kraftfullt ekonomiskt stöd till idrotten. Det kommer inte bara att vara mycket viktigt utan är en förutsättning för att hockeyn ska ta sig igenom pandemin, säger Anders Larsson.