Reklam
Reklam
  Hem / Enstaka matcher för barn födda 2005 och senare inom ishockey

Enstaka matcher för barn födda 2005 och senare inom ishockey

I Folkhälsomyndighetens rekommendationer och allmänna råd finns beskrivet att enstaka matcher kan genomföras.

Utifrån detta har Svenska Ishockeyförbundet tillsammans med dess regioner och distrikt gjort följande tolkning hur enstaka matcher kan genomföras inom ishockey för barn födda 2005 och senare.

 • Varje individ och verksamhet har att följa det som finns beskrivet i Folkhälsomyndigheten Allmänna råd och Svenska Ishockeyförbundets Riktlinjer för barn och ungdomsishockey gällande, avstånd, hygien, utrustning och information till utövarna m.m.
 • Undvik resor med kollektivtrafik och res individuellt i så stor utsträckning som möjligt.
 • Matcher sker mot lag i närområdet, utifrån geografiska skillnader meddelar regionen eller distriktet vad som avses med närområdet.
 • Respektive region eller distrikt meddelar hur matcherna ska administreras.
 • Varje lag och enskild spelare genomför max en (1) match eller sammandrag/vecka (måndag-söndag).
 • Internmatcher inom föreningen är också att betrakta som enstaka match.
 • Serie- och cupspel är i nuläget inte möjligt.
 • Håll grupper och lag intakta så långt möjligt, undvik att spelare spelar i olika åldersindelningar.
 • Vid spel med anpassade spelformer begränsas dessa sammandrag till max två föreningar och totalt max 48 spelare.
 • Ingen publik finns på plats i samband med matcher.
 • Ledare till lagen och andra funktioner som t.ex. speaker- och utvisningsbås begränsas till så få personer som möjligt.
 • Kom ombytta och undvik att nyttja omklädningsrum

För att behålla domare i vår verksamhet är det viktigt att utbildade distrikts- och föreningsdomare nyttjas vid dessa matcher, för U13, U14, U15 och U16 nyttjas distriktsdomare vilka tillsätts av distriktet, på övriga nivåer nyttjas föreningsdomare och tillsätts via föreningen.

Barnidrotten har möjligheten att genomföra enstaka matcher vilket vi är mycket glada för, samtidigt som det innebär ett stort ansvar för oss som förbund men också för våra föreningar och ledare att ta det ansvar enstaka matcher innebär. Vi ser hur våra föreningar och lag har ställt om verksamhet och hittat bra lösningar för att bedriva en så smittosäker verksamhet som möjligt och vill poängtera att det är lika viktigt framåt, säger Olof Östblom Tävlingschef Svenska Ishockeyförbundet.

Här har vi samlat information om våra tolkningar till de allmänna råd och direktiv som kommit från FHM och regeringen ang Covid-19 >