Reklam
Reklam
  Hem / Krav på EU:s vaccinationsbevis

Krav på EU:s vaccinationsbevis

Folkhälsomyndigheten (FHM) har tillsänt regeringen en hemställan om att bland annat införa krav på ett så kallat vaccinationsbevis i samband med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Den så kallade pandemilagen och begränsningsförordningen som skulle upphöra att gälla den 2022-01-31 upphör nu att gälla den 2022-05-31

Grundläggande förutsättningar

Arrangör av en offentlig tillställning som avser att släppa in fler besökare än 100 stycken och som väljer ATT kontrollera vaccinationsbevis på alla besökare med vissa undantag (se nedan) bereds möjlighet till full publikkapacitet.

Arrangör av en offentlig tillställning som avser att släppa in fler besökare än 100 stycken och som väljer att INTE kontrollera vaccinationsbevis på alla besökare med vissa undantag (se nedan) ska vidta följande smittskyddsåtgärder:

 • Samtliga besökare har en anvisad sittplats
 • Antalet i ett och samma sällskap får högst uppgå till 8 stycken besökare
 • Varje sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.

Arrangör av en offentlig tillställning behöver inte kontrollera vaccinationsbevis om besökartalet understiger 100 stycken.

Arrangör av en offentlig tillställning får INTE blanda ovaccinerade sektioner med vaccinerade.
Exempel: Biljetter till sektion 1, 2 och 3 säljs bara till ovaccinerade och sektionerna 4, 5 och 6 säljs bara till vaccinerade besökare. 

Frågor och svar

När införs vaccinationsbeviset i samband med de offentliga tillställningarna?

Regeringen har fattat beslut om att vaccinationsbeviset träder i kraft den: 2021-12-01

Vart ska kontrollerna av vaccinationsbevis, läkarintyg och urkund ske?

Alla kontroller måste ske innan besökare bereds möjlighet att beträda den offentliga tillställningen. Gränsdragningen för vart den offentliga tillställningen anses börja kan se olika ut beroende på ishockeyarenornas byggtekniska lösningar/förutsättningar. Exempelvis så behöver en så kallad sluss som ligger inomhus inte nödvändigtvis tillhöra den offentliga tillställningen bara för att besökarna passerat det första dörrparet som återfinns i skalskyddet – vid osäkerhet, kontakta er Rättsenhet.

Hur vet en arrangör vilket vaccinationsbevis (digitalt/pappersform) som är giltigt?

Endast EU:s digitala Covid-19 bevis är godkänt. För att kontrollera vilka länder som är uppkopplade mot den listan går man in på E-hälsomyndighetens hemsida. 

https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/lander-dar-covidbevis-galler/

Gäller vaccinationsbeviset vid både inomhus- och utomhus idrott?

FHM:s hemställan berör endast inomhusidrotter

Om en ishockeymatch anordnas utomhus behöver inte vaccinationsbevis kontrolleras?

Nej, då behöver inte arrangören kontrollera vaccinationsbevisen

Måste all publik som avser besöka den offentliga tillställningen uppvisa vaccinationsbeviset?

All publik som avser besöka den offentliga tillställningen måste uppvisa vaccinationsintyg med vissa undantag (se nedan)

Vilka personer är undantagna från att behöva uppvisa vaccinationsbevis?

 • Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer under 18 år
 • Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot sjukdomen Covid-19. Med medicinska skäl avses kontraindikationer mot vaccinering mot sjukdomen Covid-19. Dock så måste ett läkarintyg uppvisas som styrker att personen i fråga inte bör vaccinera sig mot sjukdomen Covid-19.  

”Kontraindikation är i medicin ett tillstånd eller en faktor, som ökar risken med att använda ett särskilt läkemedel, utföra en medicinsk behandling eller engagemang i en särskild aktivitet. En absolut kontraindikation är ett tillstånd som förbjuder användningen av behandlingen över huvud taget.”

Måste besökare som är undantagna enligt ovan placeras på enskilda platser i arenan?

Nej, de kan vistas fritt i hela arenan

Måste ishockeyspelarna, ledarna, domarna etc. uppvisa vaccinationsbevis innan dem beträder innandömet på en ishockeyarena?

Nej, det behöver de inte göra.

Måste all personal som ska tjänstgöra uppvisa vaccinationsbevis innan dem beträder innandömet på en ishockeyarena?

Nej, all personal som jobbar på den offentliga tillställningen är undantagna – nedan exempel på några personalkategorier som är undantagna:        

 • Ismaskinsförare
 • Sekretariatet
 • Arrangörens kontorspersonal
 • Kioskpersonal
 • Städpersonal
 • Säkerhetspersonal
 • Tv produktion
 • Skrivande press
 • Fotografer
 • Centralt utsänd personal från liga eller SIF
 • Etc

Vem är ansvarar för kontrollen av vaccinationsbevis, läkarintyg och att person de facto är under 18 år i enlighet med vad som framgår i begränsningsförordningen?

Arrangören av den offentliga tillställningen ansvarar alltid för att kontrollen utförs.

Får ordningsvakter kontrollera vaccinationsbevis/identitetshandling/läkarintyg

Polismyndigheten ser inga problem med att ordningsvakter utför denna arbetsuppgift, så länge som uppdraget att upprätthålla allmän ordning inte försummas.

Hur kontrollerar arrangören ett vaccinationsbevis och ett läkarintyg?

 • Kontrollen av att vaccinationsbeviset är äkta kan endast ske med hjälp av funktionärens nedladdade app eller annan godkänd utrustning. Kontroll av att beviset är utfärdat till rätt person och med rätt antal doser kan se både digitalt och okulärt.
 • Kontrollen av läkarintyg sker okulärt av medhavd papperskopia.

Hur säkerställs vaccinationsbevisets och läkarintygets äkthet samt att personen i fråga verkligen är den personen man utger sig för att vara?

 • Arrangören måste säkerställa äktheten genom att förvissa sig om hur ett vaccinationsbevis i pappersform och i digitalt utförande ser ut. Den digitala avläsningen av QR-koden säkerställer äktheten av vaccinationsbeviset.
 • Den nedladdningsbara appen indikerar om det digitala vaccinationsbeviset inte är äkta.
 • Arrangören måste alltid säkerställa att den som uppvisar ett vaccinationsbevis/läkarbevis de facto är rätt person genom att kontrollera personens identitetshandling okulärt.
 • Folkhälsomyndigheten har mer information om utformningen av läkarintyg.

Vad räknas som giltig ID-handling?

 • Svenskt vanligt pass (provisoriskt pass är inte giltigt som legitimation)
 • Svenskt nationellt id-kort
 • Svenskt körkort
 • Svenskt SIS-märkt id-kort
 • Identitetskort för folkbokförda i Sverige
 • Utländskt nationellt ID-kort utfärdat i länder inom Schengenområdet
 • Utländskt EU-pass

Vart hittar man instruktioner om appen och hur man laddare ner den?

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har en app som man hittar på: https://www.digg.se

Google app klar (Android och Apple)
Hittas lättas genom att söka i Google play eller i App Store på ”Vaccinationsbevis verifiering”
och sedan filtrera på ”Nyhet”.

https://play.google.com/store/apps/details?id=se.digg.dccvalidator

Vad kontrolleras?

Digg:s app kontrollerar automatiskt

 1. Att vaccinationsbeviset är äkta och giltigt
 2. Att besökarna uppfyller kraven
 • Att det är ett vaccinationsbevis (ej testbevis eller tillfrisknandebevis)
 • Att vaccinet är godkänt enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter
 • Att personen fått rätt antal doser för räknas som fullvaccinerad
 • Att det har gått 14 dagar sedan sista dosen (gäller ej boosterdos)

Kontrolleras manuellt av funktionären:

 1. Kontrollera att legitimationen, personen och vaccinationsbeviset stämmer överens

Är det någon speciell mobiltelefon som rekommenderas?

Ja, i nuläget ska både Apple och Android vara kompatibla.

Utrustning (IOS) – kan man låna/hyra utrustning?

Appen kommer att finnas för både IOS och Android, men för offentliga tillställningar i närtid (1 dec) rekommenderas en Android-enhet. Varje arrangör ansvarar för att rätt utrustning finns tillhands.

Kan man använda andra verifieringsappar? Hur kan man veta om andra verifieringsappar följer de riktlinjer som finns?      

Andra appar kan användas. Men Digg kan inte ansvara för att andra appar följer de riktlinjer som finns. Digg kan endast garantera att den app som lanseras och är utvecklad från Myndigheten följer Sveriges riktlinjer.  

När i tiden får vi besked om vilka tekniska lösningar på appar som vi kommer få lov att använda?

Det finns ingen central kontrollfunktion för de appar som publiceras på marknaden. Det åligger varje arrangör att säkerställa att den lösningen som används uppfyller regelverket.

Kan arrangörerna räkna med support från Myndigheten för digital förvaltning?

Ja, supportern är öppen vardagar mellan kl. 09:00-18:00 (gäller under perioden 1-3 december)

Telefon: 0771-11 44 00 

https://www.digg.se

Eventuella incidenter på kvällstid hänvisas till andra appar.

Klarar appen av att även scanna legitimationer och läkarintyg?

Nej, det gör den inte. Arrangören har heller inget krav på sig att appen ska kunna scanna legitimationer och läkarintyg. 

Lagras/sparas valideringsinformation i appen?

Nej, inget i appen sparas och personuppgifter får inte sparas.

Kommer en och samma app att kunna kontrollera/scanna alla sorters vaccinationspass? Svenskt, norskt, europeiskt, amerikanskt m.fl.

Myndigheten för digital förvaltning kontrollerar utifrån det svenska regelverket och kan verifiera vaccinationsbevis från länder anslutna till EU:s infrastruktur Digital Covid Certificate.

Behöver verifiering ske i realtid, dvs, att appen är uppkopplad mot internet. Ok att verifieringen sker lokalt/offline?

Appen behöver varit uppkopplad mot internet någon gång det senaste dygnet för att tillgång till aktuella säkerhetsnycklar (EU:s digitala gateway). Verifiering kan alltså ske lokalt/offline.

Är andra länders vaccinationsbevis godkända? Exempelvis EU och tredjelandsmedborgare?

Äktheten kan endast kontrolleras på bevis som är anslutna till EU Digital Covid Certificate infrastruktur. Länder som är uppkopplade mot denna finns listade på E-hälsomyndighetens hemsida.

Kraven för besök på evenemang skiljer sig från inresa. Besökare måste säkerställa att deras Covid-19 bevis även uppfyller kraven för besök på evenemang i Sverige.

För att besöka evenemang krävs att:

 • Covid-19 beviset är ett vaccinationsbevis (inte testbevis eller tillfriskningsbevis)
 • EMA (European Medicin Agency) godkänd vaccin
 • Personen är fullvaccinerad, vill säga, har dos 2 av 2 eller 1 av 1 om det Jansens vaccin
 • Att 14 dagar har passerat från det att sista dosen tagits tills att arrangemanget besöks (gäller boosterdos)

Frågor som behöver besvaras:

Behöver barn uppvisa urkund i målsmans sällskap?

Upplaga 3 uppdaterades 2021-12-09

Ladda ned denna info som pdf >