Reklam
Reklam
    Hem / SIF kommenterar

SIF kommenterar

Kommentar från Svenska Ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson efter regeringens besked i publikfrågan och om behovet av ekonomiskt stöd till idrotten.

Idag meddelade regeringen att man avser fatta ett beslut den 8 oktober som ska träda i kraft den 15 oktober, som innebär 500 sittande åskådare med minst 1 meters avstånd till varandra. Ett beslut som avses fattas om smittspridnings situationen tillåter.

- Dagens besked från regeringen i publikfrågan signalerar ett viktigt första steg i att, på ett ansvarsfullt sätt, få publiken tillbaka i våra ishallar och arenor. För den breda ishockeyverksamheten är beskedet bra medan det för elitverksamheten, främst på herrsidan, fortsatt innebär stora ekonomiska utmaningar. Till syvende och sist är möjligheten att ta in mer publik en överlevnadsfråga för våra elitklubbar, säger Anders Larsson, ordförande, Svenska Ishockeyförbundet.

- Det extra statliga stödet på 1 miljard kronor till idrotten för hösten kommer att ha stor betydelse samtidigt som vi inser att det kommer att vara långt ifrån någon full kompensation för den ekonomiska skada som uppstår.

- Svensk ishockeys särskilda publikprotokoll kommer uppdateras för att vägleda klubbarna och lägga grunden för ett fortsatt ansvarsfullt sätt att ta emot publik i våra hockeyarenor och ishallar på olika nivåer runt om i landet, avslutar Anders.