Reklam
    Hem / Svenska Ishockeyförbundet inför korttidspermitteringar

Svenska Ishockeyförbundet inför korttidspermitteringar

Coronapandemin för med sig stora konsekvenser för samhället i stort och även för idrotten. Svenska Ishockeyförbundet tar därför ett långsiktigt ansvar och inför en ny period av korttidspermittering.

Svenska Ishockeyförbundets medarbetare omfattas av korttidspermitteringen i olika utsträckning utifrån arbetsroll. Beslutet om korttidspermitteringen har fattats efter en noga översyn och analys av förbundets olika avdelningars arbetssituation och Svenska Ishockeyförbundets ekonomiska läge och gäller från den 15 november till och med den 31 december med öppning för förlängd permittering till och med den 30 april 2021.

- Att verka i en pandemi ställer krav på samhället i stort men självklart också idrotten. Vi behöver ta ansvar för att minimera risken att påverkas negativt av den ekonomiska belastningen som Coronapandemin medför. Det är såklart ingen önskvärd situation, men vi har ett stort ansvar gentemot våra medarbetare och vår verksamhet. Det är också viktigt att rörelsen har förståelse för att vi är många som inte arbetar heltid men vår ambition är såklart att finnas så tillgängliga som möjligt under denna period, säger Johan Stark, Svenska Ishockeyförbundets Generalsekreterare.