Reklam
    Hem / Ytterligare dialog med Riksidrottsförbundet gällande spelare födda 2002 till 2004

Ytterligare dialog med Riksidrottsförbundet gällande spelare födda 2002 till 2004

Efter att vi under dagen haft ytterligare kommunikation med RF vill Svenska Ishockeyförbundet göra ett förtydligande gällande träning för spelare födda 2002 till 2004.

Dessa spelare kan träna inomhus utan begränsning i gruppens storlek under förutsättning att pandemilagen efterföljs och trängsel undviks.

Viktigt att komma ihåg är att stämma av med kommunen eller hallägaren vad som gäller kring omklädningsrum och om det finns några ytterligare restriktioner lokalt.

Spelare födda 2001 och tidigare kan fortsatt träna i mindre grupper och hallägaren avgör om det är möjligt inomhus eller inte.