Ansökan om kompensationsstöd öppnar 15 oktober

Då restriktionerna fortsatt gälla i sin helhet i maj och juni samt delvis i juli, augusti och september kommer ytterligare kompensationsstöd fördelas. Perioden som omfattas är 1 maj till och med 28 september.

Ny utbildningsportal

Svenska ishockeyförbundet kommer fortsättningsvis driva utbildningarna via en ny digital plattform ”Idrottens utbildningsplattform, IUP”.