Hem / Förbundet / Kontakt / Styrelsen

Styrelsen

Eddie Hansson 073-0565341
Ordförande  
Owe Wallberg 070-6310814
Kassör  
Michael Johansson 070-5469569
Tävlingskommittéansvarig, Vice Ordförande  
Nazif Vitija 073-9996696
Funktionärsansvarig  
Stefan Johansson 070-6103255
Utvecklingskommittéansvarig  
Maria Berglund 073-9602580
Adjungerad Damkommittén  
Thomas Hagelberg 070-9265994
Adjungerad Utbildningskommittén