Hem / Nyheter DF / Beslut tävlingsverksamhet och Covid19

Beslut tävlingsverksamhet och Covid19

Dalarnas Ishockeyförbund har beslutat att pausa all tävlingsverksamhet i Dalarna fram t.o.m. 201231.

Hej bästa ishockeyvänner!

Idag den 12 november, 2020, kom nya Allmänna Råd och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten p.g.a. den växande smittspridningen som ger tydlig påverkan på vår idrott - ishockey.

Dalarna, Värmland och Västmanland fick nya skärpta råd med start idag (12 nov) och till att börja med gälla till den 10 december.

Beslut som tagits i Regionförbundet Ishockey Väst och Dalarnas Ishockeyförbund gällande serier, cuper och matcher.

 

Regionsförbundet Ishockey Väst beslutade idag, torsdagen den 12 november 2020, att pausa alla serier som är ställda under regions ansvar. Man beslutade också att pausa alla distrikts HockeyTreor. Pausen gäller också träningsmatcher och cuper då de bedöms vara ”Tävlingar”.

Pausen gäller i första hand till den 31 december, 2020. Tävlingskommittén för Regionförbundet Ishockey Väst kommer inom kort att se över hur man skall kunna starta om verksamheterna som fort som möjligt när smittsituationen förbättrats. Hur det kommer att se ut vet vi inte i skrivande stund.

Dalarnas Ishockeyförbund har fattat ett likalydande beslut för de serier som distriktet ansvarar för och då gäller det alla ungdomsserier, träningsmatcher och cuper.

Bedömning är att smittspridningens begränsningsbehov kommer att behöva vara ytterligare en tid än vad FHM har idag meddelat. 

Nu gäller det att vi TILLSAMMANS gör vad vi kan för att bidra till att smittspridning begränsas och att vi alla hjälps åt med att HÅLLA I och HÅLLA UT.

 

Med vänliga idrottshälsningar

Rolf Rickmo, ordförande Dalarnas Ishockeyförbund

 

Region Dalarna

För den som vistas i Dalarnas län finns beslut om lokala allmänna råd:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar.

  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

 

 

 

Källa:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/