Hem / Nyheter DF / Information gällande cupspel och Nya spelformer

Information gällande cupspel och Nya spelformer

Viktig information från Tävlingskommittén gällande cupspel och Nya spelformer.
Det åligger föreningen att följa detta och att i sin tur delge berörda i sin förening.
Övriga Tävlingsbestämmelser återkommer vi med längre fram.

Tävlingskommittén

 

Inför kommande säsong 21/22 kommer Dalarnas Ishockeyförbund att tillåta cup på helplan för U12, U9-U11 spelar cup enligt de nya spelformerna. OBS!! U12 cup på helplan gäller säsongen 21/22.

Samtliga cuper som förening har för avsikt att arrangera oavsett tidpunkt på året så måste sanktion sökas, se nedanstående TB.

Föreningslag som avser delta i cup under perioden 15 september-31 mars ska också söka tillstånd.

Sanktion söker ni i TSM.

Cuper som ej godkänts av oss kan ådömas påföljd i form av böter.

Inga domare dömer cuper som ej är godkända av oss.

 

  • 8:1 TILLSTÅND FÖR NATIONELL MATCH SAMT CUPER OCH TURNERINGAR

Tillstånd kan endast beviljas för match mellan föreningar. SIF beviljar inte tillstånd för icke föreningsdriven tävlingsverksamhet.

Alla föreningslag som avser delta i match, cup eller turnering, som arrangeras under tiden 15 september till 31 mars, ska söka tillstånd hos sitt SDF. Är seriestart för deltagande lag senare än 15 september gäller datum för aktuell series start. Tillstånd för nationell match samt deltagande i cuper och turneringar söks i TSM.

Arrangör av cup eller turnering ska vara SIF, SDF eller en förening (registrerad med RFnummer) med aktiv ishockeyverksamhet för den aktuella åldersgruppen.

Arrangerande förening ska alltid söka tillstånd hos distriktsförbundet. Cuper och turneringar med individuell statistik för barn U12 och yngre sanktioneras inte. Förening som avser arrangera enstaka nationell träningsmatch innan seriestart behöver ej söka tillstånd.

Rekreationsishockeylag behöver ej söka tillstånd för match, cup eller turneringar som är definierad som rekreationsishockeyverksamhet.

U9 och yngre tillåts delta i arrangemang inom det egna distriktet som genomförs i enlighet med RF:s riktlinjer för barn och ungdomsidrott och där tävlingen har underordnad betydelse. SDF ansvarar för att formerna för genomförandet regleras enligt riktlinjerna. Tillstånd för deltagande i sådant arrangemang ska sökas hos SDF även för U9 i enlighet med ordinarie regelverk.

Ordinarie serieverksamhet (seriespel och kvalspel) har företräde i arenan.

Godkända föreningsgemensamma snedstreckslag i seriespel kan delta i cuper eller turneringar om arrangören så tillåter. Sammansatta lag utöver snedstreckslag ska bestå minst av 75 procent egna spelare. Föreningslag som har färre än 75 procent egna spelare i laget måste ha ett samarbete med det egna SDF:et.

 

Förening, spelare, ledare eller funktionär som bryter mot ovanstående bestämmelser kan ådömas påföljd enligt TB 9:7 samt enligt SIF:s stadgar.

 

  • 9.7.1 STRAFFAVGIFT Förening eller spelare/ledare/funktionär som inte följer eller bryter mot här aktuella tävlingsbestämmelser kan åläggas att till SIF (avseende förening i förbundsserierna) och till SDF (avseende förening i regions- eller distriktsserier) erlägga en straffavgift om högst 25 000 kronor att inbetalas inom en månad från beslutsdagen. I förbundsserierna meddelas beslut om straffavgift av tävlingsnämnden och i regions- och distriktsserierna av SDF.

 

 

Nya Spelformer

Planeringen är i full gång för säsongen 21/22! Som vi meddelat tidigare så kommer det bli ett till pilotår för de nya spelformerna. Svenskas projektgrupp är i full gång med att rekrytera ytterligare ett distrikt per region där Stockholm är det första som hakat på! Återstå att se vilka fler det blir. Ska sägas att samtliga distrikt förra året meddelade att de gjorde någon form av förändring kopplat till de nya spelformerna.

Ramverket kommer under början av året stå fast. Då svenska och övriga pilotdistrikt inte kände att vi hann spela tillräckligt många matcher för att ändra på det i början av säsongen. Ändringar kan dock komma att ske under säsong så jag tar gärna emot input från er föreningar om ni anser att något kan förbättras.

Jag hoppas att ni är lika taggade som mig inför kommande säsong!

Allt gott 

David Holst

Projektledare för de nya spelformerna