Hem / Nyheter DF / Information ordförandekonferens SIF 200512

Information ordförandekonferens SIF 200512

Information från SIF ordförandekonferens 200512.

 

Från ordförande Rolf Rickmo till föreningarna.

 

Liten redovisning från ordförandekonferens med Svenska Ishockeyförbundet via webb 2020-05-12

  • Anders Larsson inledde och tog bland annat upp hur mycket som nu är påverkat inom svensk ishockey, framförallt ekonomi som är på en betydande nivå för oss alla, men också att vi inte vet om och när vi kan starta verksamheter igen.  En direkt konsekvens är bl.a. att man pausat inrättande av Hockeykontor (f.d. Sportkontor)  
  • Svenskhockey.tv 

Christer Plars, Svenska Ishockeyförbundet, vill nu få kontakt med föreningarna som kan vara aktuella för att få Svenskhockey.tv installerat i sin ishall. 

100 hallar har fått installerat och till hösten skall antalet var uppe i 220 hallar.  

-En helautomatiserad produktionslösning baserad på den allra senaste AI-tekniken. 

-Fasta kamerainstallationer 

-Integrerat med www.Stats.swehockey.se       vilket ger aktuell information i grafisk form under pågående sändning.  

  • Söka statligt stöd 

IF, barn och ungdomsidrott ansöker direkt hos RF genom IdrottOnline. 

Ansökan görs av firmatecknare 

Minimum 15 000 kr netto 

Sista ansökan 15 maj 

https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodtillidrottsforeningar/ 

  • Olof Östblom, Tävlingschef (om Corona) 

-Uppdaterade riktlinjer baserade på RF och Folkhälsomyndighetens råd. 

https://www.swehockey.se/Nyheter/nyheterfransvenskaishockeyforbundet/2020/Maj2020/svenskaishockeyforbundetsriktlinjergallandecorona/ 

-Hockeyskolor – viktigt att följa råden – göra riskanalys och handlingsplan. Ansvaret ligger på klubbarna som anordnar aktiviteter. 

Förbundet har inte mandat att besluta om HUR man skall göra. Hanteras med klokhet av föreningarna.

 

PROTOKOLL