Hem / Dalarnas Ishockeyförbund / Allmänt / Ordförande har ordet

Ordförande har ordet

Svenska Ishockeyförbundet har yttersta ansvar för ishockeyns gemensamma värderingar om vad som är rätt eller fel inom ishockeyn. Det ska hjälpa oss att tydligt ta ställning för rent spel och mot fusk, våld, mobbing, rasism, grovt språkbruk, dopning, alkohol och droger. På så sätt utvecklar vi hela människan och inte bara idrottsprestationen. Vi vill på alla nivåer bedriva ishockey så att ishockeysporten positivt inverkar och påverkar både fysiskt och psykiskt, på och utanför rinken. Ett mål som vi behöver sträva mot tillsammans.

Vi i Dalarna, i likhet med övriga landet, ser en tendens att allt fler och fler ungdomar lämnar ishockeyn för andra intressen. I ett led för att vända denna trend har Dalarnas Ishockeyförbund i samverkan med ungdomsishockeyklubbarna i Dalarna, hockeykonsulenten och idrottsutbildarna SISU startat projektet ” Dalarnas Ishockeykrafter” under parollen: ”Så många som möjligt så länge som möjligt”.

För att nå vårt mål är samverkan nyckelordet där våra elitföreningar Leksands IF och Mora IK har en väsentlig ledarroll i projektet. Vår uppfattning är att kunskapsnivån på ungdomstränarna måste bli bättre. Detta kan ske, utöver de sedvanliga utbildningarna som ingår i förbundets utvecklingsstege, genom specialdesignade utbildningar som t.ex. spetsutbildning i backspel, målvakt, forward och andra liknande områden.

Ett annat viktigt område som vi anser att komplettera är föräldrautbildningen. Med välutbildade och engagerade tränare tror vi en miljö skapas som lockar ungdomarna att stanna kvar längre inom sporten. Samverkan mellan klubbarna genom öppna träningar, där ungdomstränarna bjuds in att ta del av varandras verksamheter. Elitspelare som besöker klubbar vid upptaktsträffar, träningstillfällen, avslutningar och liknande arrangemang hoppas vi också kommer att öka intresset hos ungdomarna.

Genom att ta tillvara Dalarnas Ishockeykrafter, värna värdegrunderna och höja kvaliteten bland ungdomstränarna skapas förutsättningar för att uppnå vårt gemensamma mål för ett livslångt intresse för:  

Så många som möjligt så länge som möjligt”.

 

/Sven-Åke Petters