Hem / Årsmöteshandlingar 2021

Årsmöteshandlingar 2021

Nu är handlingar till årsmötet klara

Årsberättelse.

Revisionsberättelse.

Styrelsens förslag till normalstadgar, då vi bör ändra viss text då vi nu har ett Regionförbund att förhålla oss till.

Verksamhetsberättelse gemensam för hockeykontor Stockholm/Gotland kommer inom kort.