Hem / Nytt avtal om domarersättningar 2018-2020

Nytt avtal om domarersättningar 2018-2020

Region Öst och representanter för distriktets domarklubbar/domarföreningar har, efter konstruktiva samtal, nått en överenskommelse kring arvoden och övriga ersättningar för regionens samtliga domare. Läs mer nedan.

Den nya överenskommelsen gäller i två år, till och med säsongen 2019-2020. I korthet innebär överenskommelsen att samtliga arvoden justeras upp med i genomsnitt 4% samt att ersättning för förlorad arbetsförtjänst höjs till 200 kronor per timme. I övrigt mindre justeringar.

Överenskommelsen är giltig med omedelbar verkan. För att ta del av hela överenskommelsen klicka här.