Hem / Förbundet / Kontakt / Styrelsen

Styrelsen
Styrelse 2020-2021
Ordförande
Vice ordförande - Utbildningsansvarig
Tävlingsansvarig
Ordförande Bredd - REC ansvarig
Breddkommittén/Barn- och ungdomsansvarig
Breddkommittén/Damansvarig
Ordförande Funktionär
Disciplin region norr
0104764233
adj sekreterare

Valberedning 2020-2021
Valberedningens sammankallande
06321662
Valberedningen

Revisorer 2020-2021
Revisor