Hem / Medelpads Ishockeyförbund / Information / Styrdokument och Samsyn för MIF

Styrdokument och samsyn för MIF

Styrdokument som beskrivet MIF:s verksamhetsidé, vision, mål och policy. Gäller även samsyn i Västernorrland.

Samsyn Västernorrland 12 november 2018

Styrdokument MIF PDF

Stadgar MIF PDF