Hem / Organisation / Styrelseinformation

Förbundsstyrelsen

Ordförande:
Mats Eriksson
070-331 50 01
This is a mailto link

Vice ordförande:
Björn Andersson
070-562 07 40
This is a mailto link

Sekreterare:
Claes E Hallqvist
070-322 99 99
This is a mailto link

Redovisningskonsult:
Malin Eriksson
070-560 94 55
This is a mailto link

Ordförande FK:
Fredrik Weiner 
073-2506528
This is a mailto link 

Ordförande UVK:
Henrik Löfsäter
070-990 23 71
This is a mailto link

Övriga ledamöter:
Mikael Ryder Jensem 
070-5099268
This is a mailto link

Ledamot:
Davor Dundic
070- 579 84 00
This is a mailto link

Ledamot:
Henrik Löfsäter
0709-90 23 71
This is a mailto link

Ledamot 
(kontaktperson för föreningar)
Ulrica Nyberg
070-595 86 22
uThis is a mailto link

Ledamot

Karin Andersson
076-3482153
This is a mailto link

Ledamot
Anita lindgren
070-6781936
aThis is a mailto link

_____

Hedersordförande:
Roger Andersson
Trädgårdsgatan 9
70212 Örebro
070-536 64 68
This is a mailto link

Hedersledamot:
Per Erik Bruksner
Skepparegränd 8
73230 Arboga
070-641 19 16
This is a mailto link

Hedersledamot:
Göran Liljeson
Engelbrektsgatan 40
70212 Örebro
070-529 47 86
This is a mailto link

Hedersledamot:
Inge Lars Bäck
Kristinavägen 49 B
71130 Lindesberg
0581-18071

Valberedning:
Ordförande:

Hans Göran Hjälm
070-534 86 86
This is a mailto link

Revisor
Michael Hertin
Mörkviksvägen 4 B
70229 Örebro