Hem / Nyheter från Östergötlands ... / Förtydligande gällande matchansökningar

Förtydligande gällande matchansökningar

Här kommer ett förtydligande från Tävlingskommittén i ÖIF gällande MATCHANSÖKNINGAR (tillstånd/sanktion för match/cup)

Tillstånd kan endast beviljas för match mellan föreningar. SIF beviljar inte tillstånd för icke föreningsdriven tävlingsverksamhet. 

Gällande enskilda träningsmatcher i distriktet, så ansöker man om domare genom att fylla i blanketten ”Ansökan om Domare till träningsmatcher”
och mailar den i god tid innan match till: This is a mailto link med en kopia till This is a mailto link

En administrationsavgift kommer att faktureras med 300 kr per ansökan/blankett (200 kr för Div.4) 

Alla föreningslag som avser delta i match, cup eller turnering, som arrangeras under tiden 15 september till 31 mars, ska söka tillstånd hos sitt SDF. Är seriestart för deltagande lag senare än 15 september gäller datum för aktuell series start. Tillstånd för nationell match samt deltagande i cuper och turneringar söks i TSM. 

Arrangör av cup eller turnering ska vara SIF, SDF eller en förening (registrerad med RF-nummer) med aktiv ishockeyverksamhet för den aktuella åldersgruppen. Arrangerande förening ska alltid söka tillstånd hos distriktsförbundet. Cuper och turneringar med individuell statistik för barn U12 och yngre sanktioneras inte. Förening som avser arrangera enstaka nationell träningsmatch innan seriestart behöver ej söka tillstånd. 

För Östergötland gäller följande: Om man deltar i en cup utanför Distriktets gränser eller arrangerar en egen cup under tiden 15/9–31/3 ska alltid tillstånd sökas. 

Rekreationsishockeylag behöver ej söka tillstånd för match, cup eller turneringar som är definierad som rekreationsishockeyverksamhet. 

U9 och yngre tillåts delta i arrangemang inom det egna distriktet som genomförs i enlighet med RF:s riktlinjer för barn och ungdomsidrott och där tävlingen har underordnad betydelse. SDF ansvarar för att formerna för genomförandet regleras enligt riktlinjerna. Tillstånd för deltagande i sådant arrangemang ska sökas hos SDF även för U9 i enlighet med ordinarie regelverk. 

Ordinarie serieverksamhet (seriespel och kvalspel) har företräde i arenan. 

Godkända föreningsgemensamma snedstreckslag i seriespel kan delta i cuper eller turneringar om arrangören så tillåter. Sammansatta lag utöver snedstreckslag ska bestå minst av 75 procent egna spelare. Föreningslag som har färre än 75 procent egna spelare i laget måste ha ett samarbete med det egna SDF:et.

Förening, spelare, ledare eller funktionär som bryter mot oavnstående bestämmelser kan ådömas påföljd enligt TB 9:7 samt enligt SIF:s stadgar.


TILLSTÅND FÖR INTERNATIONELL MATCH

Vid internationella matcher ska tillstånd sökas oavsett tidpunkt för matchen och detta gäller även match i vilken utländsk spelare som till exempel NHL-spelare ska delta. 

Ansökan om tillstånd ska ges in till SDF fyra veckor före match och expeditionsavgift ska erläggas enligt TB kap 3. SDF ska med av- eller tillstyrkan omgående sända ansökan vidare till SIF som beslutar i ärendet. 

SIF beviljar inte tillstånd för icke föreningsdriven tävlingsverksamhet.

Det åligger arrangerande förening att säkerställa att inbjudna lag har tillstånd från sitt landsförbund och är försäkrade. 

Bindande avtal om internationell match får inte träffas innan tillståndet beviljats.

Ytterligare frågor kan besvaras av Tävlingskommittén.