Hem / Nyheter från Östergötlands ... / Nya tävlingsbestämmelser från 2021 v 7

Nya tävlingsbestämmelser från 2021 v 7

Från och med vecka 7 ges det möjlighet att spela enskilda lokala matcher. Ett uppdaterat regelverk är framtaget för att det ska bli möjligt att genomföra.

Regelverket som är framtaget omfattar de som är födda 2005 och senare och ger möjlighet för föreningar och lag att spela enskilda lokala matcher.

Matcherna ansöks på blankett som ska skickas in och godkännas.

Förbundet tillsätter domare till matcherna.

Läs regelverket här.

Ladda ner blanketten för ansökan om match här.

Läs mer om Domararvoden här.

Frågor rörande regelverket kan ställas till Tävlingskommitén.