Hem / Spelare / Dam/Flick

Dam/Flick-hockey i Östergötland

I Östergötland finns ett hundratal tjejer som spelar ishockey, både i rena Dam- eller Flick-lag eller i Pojk/Ungdoms-lag. Fler tjejer är dock alltid välkomna!

Kontaktpersoner för de Dam/Flick-lagen i Östergötland återfinns på respektive lags hemsida:

Representationslag (Dam)

Övriga Dam/Flick-lag

Distriktslag

ÖIF bedriver distriktslagverksamhet för tjejer sedan säsongen 2004/2005.

Distriktslag för tjejer U16-U14 (TV-Pucken)

Det stora målet för distriktets tjejverksamhet är TV-Pucken - som är avsedda för tjejer som spelar U16-U14. Uttagning (baserat på nivå) till laget till görs under säsongen och man får speltid efter nivå.

Distriktsverksamhet för yngre tjejer (U13 och yngre)

ÖIF bjuder även in yngre tjejer ca U13-U11 till distriktsgemensamma samlingar och vi åker även på 1-2 cuper per år. Här får alla tjejer i rätt åldrar vara med - ingen nivåbaserad uttagning till dessa samlingar/cuper görs.

Mer information finns på sidan för distriktslag för tjejer.

Nya tjejer/intresserade

Är Du som tjej intresserad av att börja spela ishockey? Adresser till alla föreningar hittar du här.

Tjejer i pojklag

Många tjejer spelar idag i pojklag. Genom att ansöka om en dispens kan man spela både i ett pojk- och ett tjejlag (även om de tillhör olika föreningar) samtidigt.

Från och med säsongen 2014/2015 har man förändrat regelverket angåendet det här en smula. Numera gäller att man som tjej - som vill spela i både tjej- och pojklag tillhörandes olika klubbar - ska vara registrerad i den förening där man har sin huvudsakliga hemvist, sedan skickar man in en dispensansökan om att få spela i den andra klubbens tjej alt. pojk-lag. Detta gäller fram till och med U16.

Från U17 gäller att man ska tillhöra föreningen som bedriver tjej-verksamheten (men man kan även då spela med pojklag via en dispens - det är bara den huvudsakliga registreringen som påverkas).

Att spela i både pojk & tjejlag rekommenderas starkt av flera skäl. Ett är att det är viktigt för tjejer att synas inte bara i pojksammanhang - om man har som ambition att ta en plats i distrikts-, regions- men framför allt landslag. Ett annat skäl är att det är en fördel att lära sig att hantera spelet inom tjejhockeyn som är lite annorlunda - inför den dagen när man går över till att bara spela dam-hockey. En tredje är den sociala biten - som ensam tjej i ett pojklag kan man ibland bli lite utanför beroende på hur man löser det med omklädningsrum osv när man börjar bli lite äldre. Spelar man då även i ett tjejlag så har man där en andra "familj" där man kan utbyta erfarenheter och/eller bara omgås.

Vi rekommenderar även alla föreningar med tjejer i sin verksamhet att ordna så att tjejerna får tillgång till ett gemensamt omklädningsrum och samlingsplats i ishallen. Det behöver inte vara stort eller fantastiskt, men det är viktigt att kunna känna att man har en fast plats i tillvaron där man kan möta de andra tjejerna (som kanske också är ensamma i sina respektive lag) i föreningen.

Flickor i Dam (senior)-lag

Från och med den säsong man spelar U15 (säsongen 2017/2018 gäller detta tjejer födda 2003) har man möjlighet att spela i senior-damlag. Man kan även söka dispens för U14-spelare om man bedömer att spelaren har den fysiska och psykiska mognaden som krävs för att spela senior-hockey. Detta är dock något man bedömer från fall till fall!

Dispenser för U13 och yngre medges inte för spel i Dam (senior)-lag. Detta då Svenska Ishockeyförbundet följer Riksidrottsförbundets rekommendationer angående barn- & ungdomsidrott.

ÖIF:s roll

ÖIF försöker i sitt styrelsearbete på olika sätt att förändra och utveckla tjejhockeyn i distriktet. Med tjejhockey menar ÖIF både dam och flickishockeyn.