Hem / Förbundet / Kontakt

Kontakt


Kansli:
Telefon 010-476 50 75
E-postStyrelsen
Ordförande
0702801265
Vice ordförande
0730201549
Ekonomiansvarig
Serie och Tävlingskommittén/Ordförande Disciplinkommittén ÖIF & Region Syd
Ledarutveckling
Spelarutveckling
Domarkommittèn
Damkommittén
Suppleant
Suppleant

Valberednig
Sammankallande