Hem / Förbundet / Kontakt

Kontakt


Tjejsatsning projektledare:
Viktoria Gustafsson
Telefon: 010-476 50 75
E-postStyrelsen
Ordförande
Vice Ordförande / Serie och Tävlingskommittén/Ordförande Disciplinkommittén ÖIF & Region Syd
Ekonomiansvarig
Domarkommittèn
Ledamot
Ledamot
Spelarutveckling
Damkommittén
Suppleant
Suppeant

Valberednig
Sammankallande

Kansli
0720853655