Hem / Tävling / Tillstånd/Sanktion

Tillstånd/Sanktion

MATCHANSÖKNINGAR (Tillstånd/Sanktion för match/cup)

2021-08-11: Förtydligandet från Tävlingskommittén gällande MATCHANSÖKNINGAR (Tillstånd/Sanktion för match/cup)

 

MATCHANSÖKNINGAR (Tillstånd/Sanktion för match/cup)

 A-serier och äldre skall göras i TSM.

Skall vara inkommen minst 14 dagar innan för att beviljas och kostar 250:-/ansökan.

Betalas via Payex i TSM. Görs ansökan via blankett gäller samma kostnader som för B-pojkar och yngre.

B-serier och yngre skall göras på blankett som skickas in.

Inkommen minst 14 dagar innan = 0:-

Inkommen 7-14 dagar innan = 600:-/ansökan och faktureras av ÖIF

Inkommen mindre än 7 dagar innan = 1000:-/ansökan och faktureras av ÖIF

Tillstånd för Nationell match samt cuper och turneringar

Tillstånd kan endast beviljas för match mellan föreningar. SIF beviljar inte tillstånd för icke föreningsdriven tävlingsverksamhet.

Alla föreningslag som avser delta i match, cup eller turnering ska söka tillstånd hos ÖIF.

Tillstånd för nationell match samt deltagande i cuper och turneringar söks på särskild blankett.

Arrangör av träningsmatch, cup eller turnering ska vara SIF, SDF eller en förening (registrerad med RF-nummer) med aktiv ishockeyverksamhet för den aktuella åldersgruppen. Arrangerande förening ska alltid söka tillstånd hos ÖIF.

Cup eller turnering kan arrangeras endast för spelare födda 2009 (U10) och äldre. Undantaget är ”spel på tvären”, spontanmatch mellan grannföreningar eller annat arrangemang där tävlingen har underordnad betydelse.

Ordinarie serieverksamhet (seriespel och kvalspel) har företräde i arenan.

Godkända föreningsgemensamma snedstreckslag i seriespel kan delta i cuper eller turneringar om arrangören så tillåter. Sammansatta lag utöver snedstreckslag ska bestå minst av 75 procent egna spelare. Föreningslag som har färre än 75 procent egna spelare i laget måste ha ett samarbete med det egna SDF:et.

Förening, spelare, ledare eller funktionär som bryter mot ovanstående bestämmelser kan ådömas påföljd enligt TB 9:7 samt enligt SIF:s stadgar.

Blanketten för Tillstånd/sanktion hittar du under Blanketter