Hem / Ledarutbildning / Information / Utbildningsplattformen

Utbildningsplattformen

From och med säsongen 2021/2022 använder SIF sig av en ny utbildningsplattform. Samtliga ledarutbildningar har reviderats och kraven på ledarutbildning har skärpts. Se utbildningsstegen.

I utbildningsplattformen kan varje tränare nu anmäla sig till utbildningarna själv genom att logga in i portalen . Varje förening har en eller två föreningsadministratörer som också kan anmäla tränare till utbildningar. Varje förening bestämmer själv hur de vill sköta sina anmälningar. 

I portalen kan tränarna hämta sina intyg på genomgånga kurser. Plattformen är kopplad till TSM, all information gällande genomgånga utbildnignar förs över autormatiskt.

Plattformen importera uppgifter om tränare från Idrottonline. Det är därför viktigt att föreningarna ser till att tränare finns med i Idrottonline, att namnen är rättstavade och att det finns en giltigt emailadress. Detta blirextra viktigt i början av säsongen då nya tränare skall gå grundkursen relativt snabbt, ibland innan säsongen startat.

Nedan finner ni länk till utbildningsplattformen.

Utbildningsplattformen

Nedan finner länk till en lathund för hur man loggar in på plattformen samt hur man går tillväga för att anmäla sig till utbildningar

Lathund anmälan till utbildningsplattformen.pdf

Lathund för anmälan till tränarutbildning.pdf