Hem / Ledarutbildning / Information / Hjärntrappan

Hjärntrappan

Akuta Skallskador

Definition

Skada på hjärnan eller dess hinnor, skallben och mjuka vävnader samt huvudets och nackens kärl

Differentialdiagnoser

Lätt att ställa en svårare skallskada. Svårt med en lindrigare. Även mkt svårt att ställa diagnosen vilken skallskada (epiduralt hematom, subduralt hematom etc).


Viktigaste symtomet på hjärnskakning är minnesrubbning!

Den viktigaste differentialdiagnosen är intrakraniell blödning. FÅR EJ MISSAS!!! I tidigt läge svårt att se skillnad.


Vad göra vid akut skallskada?

1. DR ABC
D = Danger - Se till att matchen bryts.
R = Respons - Är spelaren vid medvetande? Kan spelaren prata?
A = Airway - Är luftvägar fria. Tandskydd, tunga etc.
B = Breathing - Andning. Andas spelaren korrekt?
C = Cirkulation - Har spelaren normal cirkulation?

2. Glasgow Coma Scale (se sidan 57 idrottsskador)
- Ögonrespons
- Motorisk respons
- Verbal respons

Allvarliga hjärnskador = fokala symtom;
- Förlamning
- Talsvårighet
- Dubbelseende
- Känselrubbningar

OBSERVERA! Vid fokala symtom – Skilj ryggmärgsskada från hjärnskada. Oftast krävs noggrann neurologisk undersökning men som tidigare sagts. Hjärnpåverkan = närminne försämrat!

3. Vid medvetslöshet.
Anta att det även är en nackskada och att patienten inte rörs förens motsatsen bevisats.

4. Ta ställning till AKUT SJUKHUSTRANSPORT
- Skallfraktur
- Penetrerande skallskada
- Förvirring eller nedsatt medvetande mer än 30 minuter
- Fokala neurologiska fynd
- Medvetslöshet mer än 5 min
- Kräkningar eller tilltagande huvudvärk
- Kramper
- Om detta är den andra (eller flera) under detta år
- Barn med skallskada
- Högriskskada (hög energiskada, ex störtlopp)

5 a. Vid beslut om sjukhustransport
Rapportera
- Tid och plats
- Skadeförloppet
- Medvetande eller varaktigt medvetslös
- Uppförande efter skada
- Kramptillstånd efter skada
- Sjukdomshistoria
- Läkemedel

5 b. Vid lindrigare hjärnskakning

Följ upp symtomen med bifogat formulär.

 

Läs vidare i dokumentet:

Hjärnskakning och idrott – nya riktlinjer för handläggning (artikel från läkartidningen nr 16 2007)

 

 

 

 

 

 

 

.