Hem / Egna nyheter / Föräldraenkät 2020 - resultat

Föräldraenkät 2020 - resultat

Årets föräldraenkät är genomförd och en presentation/sammanställning är framtagen. Denna sammanställning görs på samma sätt och med samma frågor i fokus som 2018. Detta för att kunna följa eventuella trender och se utvecklingen.

I årets enkät ställdes några nya frågor, kring #schysstmatch och Hemmaplansmodellen. De svaren är markerade med en stjärna för att förtydliga att det är en ny fråga som inte kan relateras till ett svar 2018.

I övrigt får alla föreningar underlag för att kunna jobba vidare med den egna verksamheten utifrån de svar som inkommit gällande deras förening. För att säkerställa anonymiteten så kommer öppna frågor/kommentarer inte att skickas i samma fil som övriga svar, så de går inte att koppla ihop med tex lag.

 

https://www.swehockey.se/globalassets/skanehockey/utveckling/foraldraenkat-2020.pdf

 

 

.