Hem / Egna nyheter / Förtydligande gällande träning utomhus

Förtydligande gällande träning utomhus

Så påverkas ishockeyn av de nya restriktionerna

 

Regeringen har rekommenderat att alla kommunala idrottshallar och annan ej nödvändig verksamhet ska stängas till den 24:e januari.

För ishockeyn innebär det att ingen verksamhet för barn, ungdom, junior eller senior som inte är yrkesmässig idrott kan bedrivas i de ishallar som kommuner stänger. Vad gäller privat ägda hallar rekommenderar Svenska Ishockeyförbundet att hallägaren för en dialog med den lokala kommunen och regionen för att i möjligaste mån likrikta verksamheten utifrån det lokala smittläget.

Gällande träning utomhus så har Folkhälsomyndigheten idag förtydligat att det är möjligt att genomföra på kommunala anläggningar under vissa förutsättningar. Där krävs att förutsättningarna är sådana att samtliga på anläggningen kan garanteras en smittsäker miljö. Beslutet om huruvida en kommunal anläggning ska vara öppen eller stängd tas slutligen av kommunen.

Gällande träning utanför kommunala anläggningar gäller Folkhälsomyndighetens Föreskrifter och Allmänna råd från den 14 december. Där framgår bland annat att barn födda 2005 och senare kan fortsätta träna utomhus och personer födda 2004 och tidigare kan fortsätta att träna utomhus i mindre grupper. Yrkesmässig idrott för seniorer är undantagna från dessa allmänna råd och kan fortsätta bedriva sin verksamhet utifrån Svenska Ishockeyförbundets verksamhetsprotokoll.

- Svenska Ishockeyförbundet ser vikten av att våra aktiva, och då framförallt våra barn och ungdomar, ges möjlighet till träning och rörelse just nu. För barn och unga samt för äldre som tränar i mindre grupper ska träningen bedrivas utomhus och med fokus på en smittsäker verksamhet. Vi har stor respekt för regeringens rekommendationer gällande de kommunala anläggningarna utifrån den ökade smittspridningen och med det, belastningen på sjukvården. Vi vill uppmana alla våra föreningar och aktiva att respektera de riktlinjer och förordningar som gäller och samtidigt fortsätta det fantastiska arbetet som görs för att ställa om aktiviteter så att de anpassas till den rådande situationen, säger Svenska Ishockeyförbundet tävlingschef Olof Östblom.

Förtydligande från FHM 2020-12-22

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/mojligt-att-fortsatta-trana-pa-utomhusanlaggningar-under-vissa-forutsattningar/

Föreskrifter och allmänna råd FHM

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publicerat-material/foreskrifter/konsoliderade/hslf-fs_2020_12.pdf

Förtydligande om yrkesmässig idrott RF

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/vadinnebarbegreppetyrkesmassigidrott/

Svenska ishockeyförbundets information gällande Covid-19

https://www.swehockey.se/Covid-19