Hem / Egna nyheter / IF Lejonet certifierad som "sund förening"

IF Lejonet certifierad som "sund förening"

Den första skånska ishockeyföreningen är nu certifierad. Och vi säger stort grattis till IF Lejonet. I samband med detta intervjuade vi föreningen via Mattias Pålsson Ungdomsansvarig och hörde hur arbetet har varit och hur de ska använda certifieringen löpande i sin verksamhet. 

 MP

  1. Grattis-Lejonet är nu certifierade som sund förening, hur känns det?

Det känns inspirerande och utvecklande för oss att ha genomfört denna utbildning tillsammans med Skånes ishockeyförbund och RF Sisu Skåne. Ett extra tack till Linda Wemmert från Skånes ishockeyförbund som guidat oss igenom utbildningen och som alltid ställer upp för diskussion när vi pratar det viktiga ämnet barnidrott.

 

 

 

  1. Var har certifieringsprocessen inneburit för er som förening?

För vår del har det inneburit att vi genomlyst hela vår verksamhet och skapat en föreningshandbok som vi skall arbeta utefter. Här har vi ett extra stort fokus att se verksamheten från barnens perspektiv där vi använder begrepp från barnkonventionen, strategi 2025 och i viss mån hemmaplansmodellen. Nyttiga verktyg för att skapa en bra balans i verksamheten med en grund i vad vi anser vara sunt förnuft.

 

  1. Hur får ni ut innebörden av certifieringen till alla ledare och aktiva i föreningen

Vi skall leva som vi lär. Vår framtagna föreningshandbok är en del i detta. Det finns även andra aspekter i detta t.ex. att alla våra tränare skall genomgå Grönt kort utbildning för ledare.

 

  1. Varför valde Lejonet att genomföra certifieringen?

Vi har varit i en omstartsprocess sedan vi för några år sedan lade ner vår a-lagsverksamhet. Då vi idag är en breddförening för barn & ungdomar har vi behövt lägga om kursen och lägga all vår kraft och energi på de unga medlemmar vi har i föreningen och detta var ett jättebra sätt att initiera ett förändringsarbete även om vi nog får säga att vi haft en fungerande verksamhet tidigare.

 

  1. Vad är det viktigaste ni tagit med er från processen att få Lejonet certifierad?

Vi har varit tvungna att rannsaka oss själva som förening. Det har varit ett stort arbete för oss att vända och vrida på begrepp, formuleringar, tankar och idéer.

 

  1. Var tror du certifieringen får för betydelse för Lejonet framöver

Det är en kvalitetsstämpel på att vi har ett ”sunt tänk” inom föreningen när det handlar om barn & ungdomsidrott. Det skickar signaler till våra medlemmar, ledare, föräldrar, sponsorer och övriga föreningar med flera att vi utgår från barnens perspektiv när det gäller det bästa som finns, idrott och ishockey.

 

Deltagare IF Lejonet:

Mattias Pålsson (ungdomsansvarig)

Mikael Brokopp (ordförande)

Johan Hammarström (tränare / målvaktstränare)

Sofia Ahlberg (förälder)

Morgan Andersson (flick/tjejhockeyansvarig)

 

 

 

 

 

 

.