Hem / Egna nyheter / Skärpta Allmänna råd för Skåne län

Skärpta Allmänna råd för Skåne län

Den 27 oktober infördes skärpta allmänna råd från FHM för Skåne län baserat på ökad smittspridning och den påverkan detta har på sjukvården.

Dessa påverkar oss alla och såklart även idrotten.
De allmänna råden för Skåne län kan ni läsa om på nedan länk
.
För idrotten i synnerhet betyder det att:
• Idrottsverksamhet för personer födda tidigare än 2005 bör INTE genomföras
ꟷ Gäller träning, matcher och tävling
ꟷ Undantag för verksamhet som bedrivs av utövare som har idrottsutövningen som yrke, där gäller de allmänna råden fortsatt
.
 Idrottsverksamhet för personer födda 2005 eller senare
ꟷ Träningsverksamhet får bedrivas enligt de allmänna råden som gäller i hela landet med följande tillägg
ꟷ idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten bör överväga ett innehåll i träningen så att nära fysiskt kontakt undviks,
ꟷ idrottsutövare och ledare ska, i den mån det är möjligt, undvika att använda kollektivtrafik i samband med sitt idrottsutövande
ꟷ idrottsverksamheter ska i den mån det möjligt genomföras utomhus.
• RF uppmanar förbund och föreningar att skapa goda möjligheter för föreningar, idrottsutövare och ledare att göra kloka val för att minska risken för smittspridning utan att det får ekonomiska eller idrottsliga konsekvenser
• Möten får genomföras men då digitalt

Mer information delges löpande.