Hem / Utveckling / Information / Certifiering "Sund förening"

Certifiering "Sund förening"

CERTIFIERING – SUND FÖRENING

Bakgrund:

Över tid kan vi se att antalet licenserade spelare minskar på totalnivå, så även i Skåne. Vi kan även se att i undersökningar framkommer att bilden av ishockey är ”macho”. Vi har aspekter som ett hårdnande klimat ute på isen och på läktarna med fult spel, verbala övertramp samt bråk med domarna. Dessutom har vi haft problem att rekrytera och behålla flickor.


Certifieringen:

Skånes ishockeyförbund arrangerar sedan 2019 en certifieringskurs. Certifieringen går ut på att föreningarna är medvetna om och arbetar efter bl.a. Svenska Ishockeyförbundets strategi ”Svensk Ishockey 2017–2022” , "Hemmaplansmodellen" och Riksidrottsförbundets strategi ”Strategi2025”.

Genom att certifiera sig visar föreningen att de är en modern och sund förening som arbetar enligt de värderingar som SIF, RF och Skånes ishockeyförbund står bakom när det gäller barn- och ungdomsishockeyn.

Certifieringen genomförs genom att minst tre deltagare från föreningen genomgår en utbildning samt lämnar in en hemuppgift. Hemuppgiften innebär en gedigen översyn av föreningens arbete, policies etc. Certifieringen beslutas av Förbundsstyrelsen efter inlämnad och godkänd hemuppgift.

 

Certifierade föreningar i Skåne:

IF Lejonet, certifierade 2020-04-06

 

 

 

 

 

 

.