Covid-19

 

Corona riktlinjer för sportslig verksamhet för barn och ungdomsishockeyn (uppdaterade 2020-08-11)

Allmänt

För lagen gäller samma rutiner och föreskrifter oaktat om den sportsliga verksamheten bedriver träning, träningsmatch, tävlingsmatch eller allmänna sammankomster.

Generella direktiv

1. Spelare och ledare samt övriga uppmanas att följa RF och folkhälsomyndighetens      allmänna råd avseende att minska smittspridningen.

2. Generella rekommendationer att följa

- Tvätta händerna noga med tvål och vatten

- Hosta i armvecket - Undvik att röra ansiktet med händerna

- Använd social distansering om minst 1 m

- Besök inte människor i riskgrupper

Vid behov upprätta tydligt ansvar för utökade städrutiner, påfyllnad av tvål/handsprit och pappershanddukar med kommun eller annan anläggningsförvaltare.

Vi hänvisar till utförliga riktlinjer från Svenska Ishockeyförundet på nedan länk.

Covid-10 ritklinjer för sportslig verksamhet för barn och ungdomar

Riskbedömning enligt riskbedömningsverktyget

Vi rekommenderar samtliga våra klubbar att för sin verksamhet utnyttja Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg för att säkerställa verksamheten.

Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg