Information

Hej Hockey-Distrikt-Skåne!

 

Som alla vet så är det fortsatt ”upp-och-ner-vända” världen, inte bara i vårt samhälle, utan i stort. För allt som händer nu gäller det att vi alla tar vårt ansvar, lyssnar på regering, myndigheter och de rekommendationer som vi i ishockeyn får och ger vidare.

Mitt i allt detta vill jag uppmana alla våra föreningar att i gemenskapens tecken vara öppna och transparenta med hur ni alla arbetar i och kring ishockeyn med de förutsättningar som gäller.

Så långt det är möjligt ska vi självklart agera på samma sätt men när nu matchandet börjar önskar jag att ni i inbjudningar är tydliga med vilka åtaganden ni gjort och vad som gäller vid besök i er ishall.

Skåne har under en period haft en ökande trend med fall av Covid-19 i gruppen av unga vuxna. Låt vårt distrikt vara ett distrikt där vi med bred information och kommunikation som når alla, hjälps åt att begränsa möjligheten för Pandemin att komma in i vår hockeyfamilj. Våra olycksbröder i Karlskoga agerade rådigt och snabbt med att pausa sina aktiviteter när Covid-19 drabbade dem.

Låt oss tillsammans arbeta med åtgärder och information så att ishockeyn i vårt distrikt inte drabbas.

 

Göran Stjärnfeldt

Ordförande