Hem / Skånehockey / Förbundsinformation / Covid-19 / Vacciantionspass

Vacciantionspass

Krav på EU:s vaccinationsbevis

Bakgrund

Folkhälsomyndigheten (FHM) har tillsänt regeringen en hemställan om att bland annat införa krav på ett så kallat vaccinationsbevis i samband med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Den så kallade pandemilagen och begränsningsförordningen som skulle upphöra att gälla den 2022-01-31 upphör nu att gälla den 2022-05-31

Grundläggande förutsättningar

Arrangör av en offentlig tillställning som avser att släppa in fler besökare än 100 stycken och som väljer ATT kontrollera vaccinationsbevis på alla besökare med vissa undantag (se nedan) bereds möjlighet till full publikkapacitet.

 

Arrangör av en offentlig tillställning som avser att släppa in fler besökare än 100 stycken och som väljer att INTE kontrollera vaccinationsbevis på alla besökare med vissa undantag (se nedan) ska vidta följande smittskyddsåtgärder:

 

  • Samtliga besökare har en anvisad sittplats
  • Antalet i ett och samma sällskap får högst uppgå till 8 stycken besökare
  • Varje sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.

 

Arrangör av en offentlig tillställning behöver inte kontrollera vaccinationsbevis om besökartalet understiger 50 stycken.

 

Arrangör av en offentlig tillställning får INTE blanda ovaccinerade sektioner med vaccinerade.
Exempel: Biljetter till sektion 1, 2 och 3 säljs bara till ovaccinerade och sektionerna 4, 5 och 6 säljs bara till vaccinerade besökare. 

För mer information vänligen använd länk nedan

Folkhälsomyndigheten