Hem / Skånehockey / Förbundsinformation / Utmärkelser / Skånes Ishockeyförbund

Skånes Ishockeyförbund

FORDRINGAR FÖR ERHÅLLANDE AV

SKÅNES ISHOCKEYFÖRBUNDS UTMÄRKELSER

GÄLLER FÖRTROENDVALDA

Följande utmärkelser är:

1 Förtjänstdiplom

2 Förtjänsttecken i brons

3 Förtjänsttecken i silver

4 Förtjänsttecken i guld

5 Förtjänstplakett i guld

6 Förbundsmärke

7 Standar

Fordringar:

Förtjänstdiplom

1 a) Tilldelas person som under minst 5 år i ishockeyföreningens styrelse eller

sektion nedlagt ett intresserat och förtjänstfullt arbete för ishockeyidrotten.

b) Tilldelas person som vid anläggande av ishockeybana eller vid liknande tillfälle

gjort avgörande insatser eller eljest stött och propagerat för ishockeyidrotten

c) Tilldelas person vilken i minst 5 år tjänstgjort som förbundsinstruktör eller som

domare i förbundets egna eller sanktionerade tävlingar.

d) Tilldelas person vilken i minst 5 år deltagit i någon av förbundsstyrelsens

kommittéer.

e) Tilldelas person som i minst 5 år fungerat som revisor i distriktsförbundet.

f) Tilldelas förening som under minst 10 år arbetat för ishockey.

g) Tilldelas ledamot i förbundsstyrelsen

Förtjänsttecken i brons

2 a) Tilldelas person som varit ledamot av förbundsstyrelsen i minst 5 år

b) Tilldelas person vilken i minst 10 år tjänstgjort som förbundsinstruktör eller som

domare i förbundets egna eller sanktionerade tävlingar.

c) Tilldelas person vilken i minst 10 år deltagit i någon av förbundsstyrelsens

kommittéer.

d) Tilldelas person som i minst 10 år fungerat som revisor i distriktsförbundet

e) Tilldelas person som i minst 10 år i ishockeyföreningens styrelse eller sektion

nedlagt ett intresserat och förtjänstfullt arbete för ishockeyidrotten

Förtjänsttecken i silver

3 a) Tilldelas person som varit ledamot i förbundsstyrelsen i minst 10 år.

b) Tilldelas person vilken i minst 15 år tjänstgjort som förbundsinstruktör eller som

domare i förbundets egna eller sanktionerade tävlingar.

c) Tilldelas person vilken i minst 15 år deltagit i någon av förbundsstyrelsens

kommittéer.

d) Tilldelas person som i minst 15 år fungerat som revisor i distriktsförbundet

e) Tilldelas person som under minst 15 år i ishockeyförningens styrelse eller

sektion nedlagt ett intresserat och förtjänstfullt arbete för ishockeyidrotten.

Förtjänsttecken i guld

4 a) Tilldelas person som varit ledamot i förbundsstyrelsen i minst 15 år.

b) Tilldelas person vilken i minst 20 år tjänstgjort som förbundsinstruktör eller som

domare i förbundets egna eller sanktionerade tävlingar.

c) Tilldelas person vilken i minst 20 år deltagit i någon av förbundsstyrelsens

kommittéer.

d) Tilldelas person som i minst 20 år fungerat som revisor i distriktsförbundet

e) Tilldelas person som under minst 20 år i ishockeyförningens styrelse eller

sektion nedlagt ett intresserat och förtjänstfullt arbete för ishockeyidrotten

Förtjänstplakett i guld

5 a) Tilldelas person som varit ledamot i förbundsstyrelsen i minst 20 år.

b) Tilldelas person vilken i minst 25 år tjänstgjort som förbundsinstruktör eller som

domare i förbundets egna eller sanktionerade tävlingar.

c) Tilldelas person vilken i minst 25 år deltagit i någon av förbundsstyrelsens

kommittéer.

d) Tilldelas person som i minst 25 år fungerat som revisor i distriktsförbundet

e) Tilldelas person som under minst 25 år i ishockeyförningens styrelse eller sektion nedlagt ett intresserat och förtjänstfullt arbete för ishockeyidrotten

Förbundsmärke

6 Tilldelas förbundsstyrelse och kommitté ledamöter

Standar

7 Utdelas vid speciella tillfällen

Formulär för ansökan om förbundets utmärkelser kan rekvireras från förbundskansliet

Berättigade att ingiva förslag om utmärkelser till ledamot, domare, instruktör och till enskild person, är ledamöter i förbundsstyrelsen samt styrelse för till förbundet ansluten förening.

Som regel gäller:

att utmärkelser till förening sker på förbundsstyrelsens eget initiativ.

att utmärkelser utdelas vid förbundets eller föreningsjubileum

att utmärkelse kan även utdelas vid årsmöte eller annat lämpligt tillfälle

att vederbörande skall vara innehavare av de mindre utmärkelser som kan komma ifråga innan större sådan medgives.

att ansökan för person som ej varit verksam under 5 – års perioden närmast före överlämnandet ej upptages till behandling.

Förbundsstyrelsen eller dess VU äger dock rätt, att om särskilda skäl föreligger, utdela utmärkelser även om vederbörande ej uppfyllt ovan angivna kvalifikationer.

Handläggningen av ärenden rörande utmärkelser är konfidentiell.

Senaste revideringen 2006-12-12