Hem / Tävling / Information / Rutin sanktion utomlands

Rutin sanktion utomlands

För svenska lag som åker utomland (även Norden) krävs en tilläggsreseförsäkring/reseförsäkring K96 (Reseskydd för idrottsgrupper) eller försäkring Idrottsreseförsäkring som skall bifogas sanktionsansökan. Försäkringarna tecknas genom Folksam.

 

K96 är en  tilläggsreseförsäkring/reseförsäkring/korttidsförsäkring som behövs om det händer något.

 

Idrottsreseförsäkring  är en tilläggsförsäkring till RF:s grundförsäkring. Det är en reseförsäkring/årsförsäkring som skrivs till alla lag i föreningen och gäller alla resor under året.

 

Det åligger SDF att se till att sökande förening har försäkringen (bifogad sanktionsansökan) innan de tillstyrker sanktion.

 

  • Det åligger arrangerande förening att säkerställa att inbjudna lag har sanktion från sitt landsförbund och är försäkrade. SDF kontrollerar att alla underlag finns med sanktionsansökan innan de tillstyrker sanktion.

 

  • Sanktioner gällande nationella cuper beviljas endast av SDF.

 

  • SDF kryssar i om expeditionsavgiften är erlagd eller skriver om den faktureras.

 

  • Vid matcher med NHL-proffs åligger det arrangerande förening samt SDF att se till att alla intyg inkommit innan tillstyrkan.

 

 

  • Sanktionsansökan måste vara undertecknad av föreningens ordförande, kassör eller sekreterare.

 

  • Om ej sanktionsansökan är insänd i tid eller utebliven kommer det att anmälas till tävlingsnämnden. Böter kan utdömas.