Hem / Tävling / Information / Spelarövergångar

Spelarövergångar

Vid årsmötet för Skånes ishockeyförbund den 4 juni 2018 beslöts att: årsmötet ställer sig bakom den föreslagna uppdateringen av överenskommelsen gällande spelarövergångar mellan föreningar. Utifrån önskemål från distriktets föreningar i samband med distriktskonferensen 2019 har en uppdaterad version av spelaröverenskommelsen tagits fram.

Detta innebär att vid önskemål om byte av förening ska nedan blankett skrivas ut och fyllas i av spelare/vårdnadshavare för att därefter lämna till sin nuvarande förening för kommentarer. Blanketten ska därefter skickas till This is a mailto link för kännedom hos Förbundet. Först därefter ska kontakt tas med eventuell ny förening som får komma med sina kommentarer på önskemål om klubbyte.

I de fall parterna av någon anledning inte finner en för alla parter godtagbar lösning skall ett trepartsamtal genomföras. Där ska spelaren (ev. förälder), nuvarande förenings representant och eventuell ny förenings representant deltaga.

När beslut är taget i enlighet med rekommendationen kommer spelaren att registreras på sedvanligt sätt (som sköts av föreningarna).

Ordning:

1. Skriv ut och fyll i blankett

2. Lämna till nuvarande förening för kommentarer

3. Skicka in till Skånes ishockeyförbund för kännedom/signering

4. Lämna över blankett till eventuell ny förening för kommentarer

5. Genomför klubbyte om alla parter är överens alt genomför ett trepartsamtal

Ovanstående turordning ska följas. 

 

Blankett önskemål om klubbyte

 

Överenskommelsen

 

Övergångar kan ske tiden 16 maj-15 februari. Övrig tid är stängd för övergångar.

 

 

 

 

.