Blåa tråden

Blåa tråden. Södermanlands Ishockeyförbund beslutade inför säsongen 2014/2015 sjösätta en ny inriktning för distriktslagsverksamheten benämnd ”Blåa tråden”.Den uttalade ambitionen är att ge talangfulla och ambitiösa spelare tillfälle att mäta sina kunskaper i förhållande till spelare från distriktets olika föreningar. Blåa tråden fastslogs vid förbundets årsmöte i juni 2014.

Utgångspunkt. Södermanlands Ishockeyförbund vill med införandet av Blåa tråden samla all distriktslagsverksamheten under ett gemensamt paraply. Det innebär att TV-pucken (pojkar/flickor) hanteras på ett enhetligt sätt. Förbundet har för detta ändamål inrättat en distriktslagskommitté som på styrelsens uppdrag är ansvarig för att planera och samordna förbundets distriktslagsverksamhet avseende sportsliga, ekonomiska och administrativa uppgifter. Ordförande i distriktslagskommittén är Patrik Svensson.

Laguttagning. Förbundet förbehåller sig rätten att kalla spelare utifrån de kriterier som distriktslagskommittén fastslagit. Något som i sin tur innebär att vissa spelare kommer att kallas till samtliga utvecklingscamper och andra förbundsaktiviteter, andra spelare till enstaka camper/förbundsaktiviteter och vissa spelare inte kallas till någon camp/förbundsaktivitet. Det sker emellertid en kontinuerlig dialog med årskullsansvariga tränare i respektive förening i distriktet. Därtill följer förbundets distriktstränare spelarna via scouting på plats och livearena.