Hem / Distriktslag / Ledare distriktslag / Kvalifikationer TV-puckuttagning i Uppland

Förtydligande för deltagande i TV-puckuttagning i Uppland

Kvalificerad för uttagning till Upplands TV-pucktrupp är spelare som spelar i förening som tillhör Upplands Ishockeyförbunds tävlingsverksamhet.

Spelare måste under hela säsongen innan TV-puckåret ha spelat i förening tillhörande Upplands Ishockeyförbund.

Hockeysverige och dess distrikt har på många olika sätt tagit olika beslut runt sin medverkan i TV pucken, hur man tar ut sitt lag och vilka som ges möjligheter. Vi i Uppland tror på att genomföra den utifrån den utvecklingsplan vi har för 3 årskullar där vi bjuder in samtliga spelare, ledare men också föräldrar för fortbildning.

Utifrån olika ställningstagande, utveckling i Hockeysverige har styrelsen fattat två styrelsebeslut att Upplands TV pucks lag endast skall innehålla aktuell ålderskull för de år man är aktuell för spel i TV pucken. Besluten fattades den 15/5-17 samt efter årsmötet den 7/6-17.