Hem / Om förbundet / Kontakta oss

Kontakta oss
Kansli
018241910
Kansliansvarig

Förbundsstyrelse
+46705756767
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Suppleanter

Hedersledamöter
Hedersordförande

Tävlingskommitté
Tävlingsordförande

Domarkommitté
Domarordförande
Utbildningsansvarig
Fys ansvarig
DAIF och föreningsdomar ansvarig

Utbildningskommitté
Utbildningsordförande
Ledamot
Ledamot

Utvecklingskommitté
Ansvarig spelar och tränarutveckling

Dam-Flickkommitté
Dam/flickordförande
Ledamot

Disciplinkommittén
Disciplinordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Valberedning
Ordförande