Hem / Förbunds Info / Kontakt / Förbundskommittéer

Förbundskommittéer
Dam-Flickkommitté
Ordförande
Ledamot

Disciplinkommittén
Ordförande

Domarkommitté
Ordförande
Operativt ansvarig och supervisoransvarig
Tillsättnings och återbudsansvarig
DAIF ansvarig

Tävlingskommitté
Ordförande
Ledamot
Ledamot

Utbildningskommitté
Ordfrande
0766958592

Utvecklingskommitté