Hem / Förbunds Info / Kontakt / Förbundskommittéer

Förbundskommittéer
Dam-Flickkommitté
Ordförande
Ledamot

Disciplinkommittén
Ordförande

Domarkommitté
Ordförande
DAIF ansvarig

Tävlingskommitté
Ordförande
Ledamot
Ledamot

Utbildningskommitté
Ordfrande

Utvecklingskommitté