Hem / Förening / Information / Tillstånd Cuper/Cupspel

Tillstånd Cuper/Cupspel

Ansökan om tillstånd av cuper/cupspel och internationellmatch görs i TSM  Manual Tillståndsansökan

Tillstånd medges ej för cupspel på helplan för U12-U11-U10-U9

Utdrag från SIF Tävlingsbestämmelser 

”§ 8:1 TILLSTÅND FÖR NATIONELL MATCH SAMT CUPER OCH TURNERINGAR

Tillstånd kan endast beviljas för match mellan föreningar. SIF beviljar inte tillstånd för icke föreningsdriven tävlingsverksamhet.

Alla föreningslag som avser delta i match, cup eller turnering, som arrangeras under tiden 15 september till 31 mars, ska söka tillstånd hos sitt SDF. Är seriestart för deltagande lag senare än 15 september gäller datum för aktuell series start. Tillstånd för nationell match samt deltagande i cuper och turneringar söks i TSM.

Arrangör av cup eller turnering ska vara SIF, SDF eller en förening (registrerad med RF- nummer) med aktiv ishockeyverksamhet för den aktuella åldersgruppen. Arrangerande förening ska alltid söka tillstånd hos distriktsförbundet. Cuper och turneringar med individuell statistik för barn U12 och yngre sanktioneras inte. Förening som avser arrangera enstaka nationell träningsmatch innan seriestart behöver ej söka tillstånd.

Rekreationsishockeylag behöver ej söka tillstånd för match, cup eller turneringar som är definierad som rekreationsishockeyverksamhet.

U9 och yngre tillåts delta i arrangemang inom det egna distriktet som genomförs i enlighet med RF:s riktlinjer för barn och ungdomsidrott och där tävlingen har underordnad betydelse. SDF ansvarar för att formerna för genomförandet regleras enligt riktlinjerna.

Tillstånd för deltagande i sådant arrangemang ska sökas hos SDF även för U9 i enlighet med ordinarie regelverk.

Ordinarie serieverksamhet (seriespel och kvalspel) har företräde i arenan.

Godkända föreningsgemensamma snedstreckslag i seriespel kan delta i cuper eller turneringar om arrangören så tillåter. Sammansatta lag utöver snedstreckslag ska bestå minst av 75 procent egna spelare. Föreningslag som har färre än 75 procent egna spelare i laget måste ha ett samarbete med det egna SDF:et.

Förening, spelare, ledare eller funktionär som bryter mot ovanstående bestämmelser kan ådömas påföljd enligt TB 9:7 samt enligt SIF:s stadgar.

§ 8:2 TILLSTÅND FÖR INTERNATIONELL MATCH

Vid internationella matcher ska tillstånd sökas oavsett tidpunkt för matchen och detta gäller även match i vilken utländsk spelare som till exempel NHL-spelare ska delta.

Ansökan om tillstånd ska ges in till SDF fyra veckor före match och expeditionsavgift ska erläggas enligt TB kap 3. SDF ska med av- eller tillstyrkan omgående sända ansökan vidare till SIF som beslutar i ärendet. 

SIF beviljar inte tillstånd för icke föreningsdriven tävlingsverksamhet.

Det åligger arrangerande förening att säkerställa att inbjudna lag har tillstånd från sitt landsförbund och är försäkrade.

Bindande avtal om internationell match får inte träffas innan tillståndet beviljats.

Rekreationsishockeylag behöver ej söka tillstånd för internationell match, cup eller turneringar som är definierad som rekreationsishockeyverksamhet.

Förening som inte ansökt om internationellt tillstånd eller inte beviljas sådant tillstånd men ändå spelar sådan match kan ådömas påföljd enligt TB 9:7. Det åligger arrangerande förening att säkerställa att inbjudna lag har tillstånd från sitt landsförbund och är försäkrade.

§ 8:3 GRÄNSMATCHER INOM NORDEN

Gränsföreningar inom Sverige, å ena sidan, och Danmark, Finland eller Norge, å andra sidan, får spela mot varandra efter tillstånd från serieadministratören. Ansökan ska vara SDF tillhanda senast fyra veckor före matchen. Detta gäller enstaka matcher, ej turnering.

SDF kontrollerar att föreningar är försäkrade samt att motståndarna har tillstånd att spela från sitt landsförbund. 

§ 8:4 MATCH MOT NATIONSLAG

Match mot nationslag ska alltid ske i SIF:s regi i det fall SIF inte godkänner annat. Förening får inte inleda förhandlingar om match mot nationslag innan SIF givit godkännande enligt ovan.