Hem / Förbundet / Kontakt / Kontakta oss

Kontakta oss
Kansli
0104764752

Styrelse
+46761049751
Ordförande
0547751604
Vice ordförande
Kassör
0104764701
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Damishockeykommitté
Ordförande
Ledamot

Tävlingskommitté
Ordförande
0706667813
Ledamot
0736873270
Ledamot
0705547505
Ledamot
Ledamot

Ungdoms- och juniorkommitté
Ordförande
Ledamot
Ledamot

Utbildningskommitté
0547751604
Ordförande
Ledamot

Hedersordförande

Hedersledamöter
0705547505

Distriktsinstruktörer, tränare
+46761049751
0547751604

Distriktsinstruktörer, domare

Valberedning
Ordförande
056352685
Ledamot
0730389192
Ledamot