Hem / Förbundet / Kontakt / Kontakta oss

Kontakta oss
Kansli
+46104764751
0104764752

Styrelse
Ordförande
+46761049751
Vice ordförande
Kassör
0104764701
Sekreterare
0547751604
Ledamot
Ledamot

Damishockeykommitté
0706984632

Tävlingskommitté
0706667813
0705547505
+46104764751
056352685

Ungdoms- och juniorkommitté
Ordförande

Utbildningskommitté
+46761049751
Ordförande
0547751604

Hedersordförande

Hedersledamöter
0705547505

Distriktsinstruktör Domare
0706667813

Valberedning
Ordförande
056352685
Ledamot
0730389192
Ledamot