Hem / Spelarkortet blir Hockeykortet

Spelarkortet blir Hockeykortet

Enligt styrelsebeslut kommer det tidigare spelarkortet, som har levererats i form av ett plastkort, att utvecklas både vad det gäller form och omfattning av innehavare.

Hockeykortet kommer att introduceras elektroniskt i form av en applikation (iOS och Android).