Hem / Egna nyheter / Riktlinjer Corona

Riktlinjer Corona

Svenska Ishockeyförbundet har tagit fram riktlinjer på hur vi ska agera under Coronan.

Svenska Ishockeyförbundets riktlinjer gällande Corona

Allmänt
Vi följer föreskrifter, beslut, anvisningar och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regeringen
och håller oss uppdaterade löpande så att vi snabbt kan anpassa oss vid förändringar. Vårt fokus är att ta
ansvar för folkhälsan och att bidra till att minska smittspridningen av covid-19.
Vid all verksamhet hos förbund, regioner, distrikt och föreningar gäller Folkhälsomyndighetens generella
råd:
• Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till
och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
• Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte
delta i gruppaktiviteter inomhus.
• Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
• Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
• Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
• Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis
gymutrustning, efter varje persons användning.
• Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
• Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.
• Skjut upp eller ställ in matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper för vuxna.
• Barn och ungdomsmatcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras med deltagare födda
  2002 eller senare under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer
  som myndigheten tagit fram.
• Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
• Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
• Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

Utifrån föreskriften om max 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
rekommenderar Svenska Ishockeyförbundet, för att efterleva föreskriften, att ingen publik tillåts i samband
med träning eller annan aktivitet inom ishockeyn. Endast aktiva och nödvändiga funktionärer medverkar
vid aktiviteter.

För ytterligare information se:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/verksamheter/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/det-har-galler-fortraningsmatcher/
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransade-mojligheter-till-allmannasammankomster-och-tillstallningar/

Matcharrangemang och cuper
Utifrån de generella råden från myndigheterna genomförs inga matcher för vuxna (födda 2001 och
tidigare), vi rekommenderar också att enskilda barn och ungdomsmatcher ställs in eller skjuts upp.
Gällande cuper kommer ingen sanktion att beviljas för dessa under rådande läge.
Gällande internationella matcher kommer ingen sanktion att beviljas för dessa under rådande läge.
Föreningsarrangemang som t.ex. träningar, camper och hockeyskolor
Då dessa aktiviteter och arrangemang skiljer sig åt i stor utsträckning så behöver varje förening som
arrangör göra en riskbedömning och i de fall de beslutar genomföra arrangemanget upprätta en
handlingsplan över hur föreskrifter, beslut, anvisningar och rekommendationer från svenska myndigheter
efterlevs.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Årsmöten, utbildning m.m.
Vad gäller övrig förbunds- och föreningsverksamhet som årsmöten, utbildningar, konferenser och övriga
möten är det allmänna rådet från folkhälsomyndigheten att skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor om
det är möjligt eller genomföra dem digitalt, samt undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.
Varje förbund eller förening måste själva göra bedömningen om nödvändigheten av mötet och möjligheten
att skjuta upp det eller genomföra det på ett alternativt sätt, t.ex. via telefon eller digitalt. Svenska
Ishockeyförbundet anser att det är av yttersta vikt att Folkhälsomyndighetens allmänna råd efterlevs.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a1350246356042fb9ff3c515129e8baf/hslf-fs-2020-
12-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-19-tf.pdf

Övrigt
Dessa riktlinjer uppdateras löpande och det är viktigt att föreningar och SDF löpande håller sig informerade
om de föreskrifter, beslut, anvisningar och rekommendationer som gäller vid respektive tidpunkt.
På Riksidrottsförbundets hemsida samlar de information kring Corona och där finns ytterligare information.
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

Svenska Ishockeyförbundet
2020-05-07

Svensk ishockeys huvudsponsor
  • Logo Svenska Spel
Samarbetspartners
  • Logo Beijer
  • Logotyp CCM
  • Logo Gjensidige Försäkring
  • Logo Scandic
  • Logotyp Skoda
Partners
  • intersport
  • lestanders
  • repay
  • ssc