Hem / Egna nyheter / Hockeykontor norr öppnar på måndag!

Hockeykontor norr öppnar på måndag!

Hej Hockeyvänner!

I egenskap av ordförande i vårt regionförbund och ledamot i Svenska Ishockeyförbundets styrelse har jag förmånen att skriva några inledande rader kring den nya era som inletts inom svensk ishockey i och med etableringen av Hockeykontoren.

Vid SIF årsmöte i juni 2019 togs ett enhälligt beslut att starta arbetet med att inrätta Hockeykontor i regionerna, beslutet föregicks av extra årsmöten i de 22 distrikten som sa ja till utvecklingssatsningen. Implementeringsarbetet har löpt på sedan dess, dock med viss försening pga. pandemin men inför den kommande säsongen kan vi stolt konstatera att Region Norr nu startat verksamheten vid Hockeykontoret i Umeå i och med att vi har vår Regionchef Zakarias Granlund och våra regionadministratörer Simon Parkman och Mats Tjernström på plats. Inom kort kommer också rekrytering av 2 föreningsutvecklare att påbörjas så att de kan vara igång under senhösten.

Region Norr har i mångt och mycket varit ledande i införandet av Hockeykontor, det har varit möjligt tack vare ett prestigelöst och kreativt förhållningssätt, utan revirtänk hos våra distrikt och elitföreningar fokuserade på syftet och för vem vi gör denna satsning nämligen för våra ca 80 ungdomsföreningar. Satsning är möjlig tack vare SHL klubbarnas engagemang och det samarbetsavtal som finns mellan SIF och SHL och som löper till minst 2030. För 2021–2022 får Regionförbundet/Hockeykontoret i Norr ett anslag på 2 miljoner för satsningen som är förankrad lika länge som SIF-SHL avtalet.

Viktigt är att påminnas om vad syftet är med denna satsning

 • Avsikten är ett större och starkare föreningsfokus och aktivt stödja alla föreningar.

 • Bättre samordna och effektivisera administration och genomförande av tävlings-, funktionärs-, bredd-, disciplin och utbildningsverksamhet (över nuvarande distriktsgränser).

 • Hockeykontoren ska vara drivande och stödjande i det utvecklingsarbete som krävs i föreningarna

 • Vidare skapar Hockeykontorens professionella organisation förutsättningar för en effektiv samverkan med elitföreningarna i deras arbete för att stödja utvecklingen av barn- och ungdomsverksamheten i distrikten.

 • Hockeykontoren ska stödja föreningarna i arbetet med att förverkliga Svensk Hockeys löften.

 • Hockeykontorens verksamhet ska möjliggöra för distriktsförbunden (SDF) att fokusera sitt engagemang och arbete på de strategiska utvecklingsområdena i distriktet.

 • Skapa mer utvecklingsorienterat kommittéarbete med god samverkan i regionerna och SIF

 • Verka för fler isbanor och ishallar samt behålla ishallar och isytor.

 • Särskilt stödja alla föreningar att etablera flickverksamhet.

Regionerna och SIF har gemensamt tagit fram en enkät som kommer att skickas till samtliga föreningar, syftet med denna nollmätning är att få en check på vad i förbundsarbetet som fingerar bra och var det finns utvecklingspotential. Det blir också grund för vårt Hockeykontors utvecklingsarbete. Jag hoppas att ni tar er tid att svara på denna, för oss viktiga enkät.

Vi närmar oss slutet av ännu en annorlunda och utmanande säsong och förberedelserna för nästa säsong startar. Vi vet att även i framtiden kommer vi att möta stora utmaningar, I förbundsledningen har vi formulerat vägen framåt genom tre puckar: Återstart, Nystart och Ny spelplan. Dessa kommer ni att höra mer om framgent. Och det lär vara ett av de första projekten Hockeykontoret och SIF i samverkan kommer att jobba med er föreningar

Jag vill avslutningsvis tacka er alla som försökt göra det bästa möjliga för våra hockeyspelande tjejer och killar under pandemin.

Hockeyhälsningar
Michael Persson, Ordförande Regionförbundet Ishockey Norr.

Hockeykontor Norr
Kungsgatan 89
903 30 Umeå
Tel: 090-149100
E-post: This is a mailto link

Hockeykontor Norr
Zakarias Granlund, Regionchef
090-202 61 12
This is a mailto link

Mats Tjernström, Regionadministratör 
090-202 61 10
This is a mailto link

Simon Parkman, Regionadministratör 
090-202 61 11
This is a mailto link

Svensk ishockeys huvudsponsor
 • Logo Svenska Spel
Samarbetspartners
 • Logo Beijer
 • Logotyp CCM
 • Logo Gjensidige Försäkring
 • Logo Scandic
 • Logotyp Skoda
Partners
 • intersport
 • lestanders
 • repay
 • ssc