Hem / Spelare / Spelare & aktiva / Spelarövergång

Spelarövergång

Spelare som representerar en förening enligt TB 4:1 kan under tiden 16 maj – 15 februari byta förening om alla tre parter är överens. Med detta avses att spelaren, den förening spelaren representerar och den nya föreningen har skrivit på avtal om övergång och nytt spelaravtal.

Mer information om övergångar finns här

Föreningarna i Västergötland har under hösten 2015 ingått i en historisk överenskommelse, vi har valt att kalla den Västgötamodellen.

Västgötamodellen anger i korthet att föreningarna gemensamt är överens om att barn och ungdomsspelares utveckling mår bäst av att spela i sin moderförening till och med U16. Överenskommelsen ska motverka aktiva värvningar av barn.

I och med Västgötamodellen kommer ramarna för hur en övergång får ske att stramas upp även under den tid då övergångar är tillåtna.

Mer information om Västgötamodellen