Jubileum 75 år

Västergötlands Ishockeyförbund fyller 75 år 2021 och det skall vi firas med olika arrangemang under hela året.

Initiativtagarna till Västergötlands Ishockeyförbund samlades 1945 för att diskutera ett eventuellt bildande av Västergötlands Ishockeyförbund. Initiativtagarna var ledamöterna i samarbetskommittén för ishockeyn inom Vänersborg och Trollhättan.

Den 29 oktober 1946 hölls konstituerande sammanträde i Trollhättan med föreningar inom Västergötland tillhörande Svenska Ishockeyförbundet för bildande av vårt distriktsförbund.

Ovan text är tagen ur Västergötlands Ishockeyförbunds historia 1946-2017 och finns att läsa i sin helhet

Västergötlands Ishockeyförbunds historia 1946-2017

Vi återkommer löpande med mer information för jubeliums året.